رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی, کتاب

فهرست کتاب رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی

فهرست مطالب رادیوگرافی سفالومتری

فهرست مطالب کتاب رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی

ترجمه دکتر عبدالرضا جمیلیان متخصص ارتودنسی

[rd_lists_ctn style=”rd_list_1″][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/”]فصل اول نقش سفالومتری در تشخیص و طرح درمان[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/”]فصل دوم سفالومتری قرن بیستم[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C/”]فصل سوم تکنیک سفالومتری[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%8A%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7/”]فصل چهارم تكنيک تريسينگ و تشخيص لندماركها[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%DB%8C/”]فصل پنجم مزايای سفالومتری ديجيتالی در مقابل سفالومتری فيلمی[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2-downs/”]فصل ششم آناليز Downs[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2-steiner/”]فصل هفتم آناليز Steiner[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-ricketts/”]فصل هشتم آنالیز Ricketts[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-wits/”] فصل نهم ارزیابی Wits[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-mcnamara/”]فصل دهم آنالیز MCNamara[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2-tweed/”]فصل یازدهم آناليز Tweed[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C/”]فصل دوازدهم هندسه سفالومتری [/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C/”]فصل سیزدهم سوپرايمپوزيشن كليشه های سفالومتری[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C/”]فصل چهاردهم وضعيت طبيعی سر: كليد سفالومتری [/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-moorrees-mesh-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/”]فصل پانزدهم دیاگرام Moorrees Mesh آناليز تناسبی صورت انسان[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA/”]فصل شانزدهم آنالیز تمپلیت[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%AA%D9%85%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C/”]فصل هفدهم تمپلیت تناسبی[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C/”]فصل هجدهم کاربرد دیجیتال از تمپلیت تناسبی[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85/”]فصل نوزدهم ارزیابی بافت نرم[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″]فصل بیستم تصویربرداری دیجیتالی در ارتودنسی[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/”]فصل بیست و یکم تصویربرداری سفالومتری به صورت سه بعدی[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″]فصل بیست و دوم سفالومتری سه بعدی[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%81%DB%8C/”]فصل بیست و سوم سفالومتری قدامی خلفی یا آنالیز صورت و جمجمه از نمای فرونتال[/rd_list][rd_list content_color=”#010063″ link=”https://jamilian.net/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7/”]فصل بیست و چهارم پیش بینی سفالومتری تا چه حد قابل اطمینان است[/rd_list][/rd_lists_ctn]
دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام وقت بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

6 دیدگاه برای “فهرست کتاب رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی

 1. Avatar Fakhr گفت:

  سلام. این کتاب کمک بزرگی برای من در درمان بیماران ارتودنسی بود

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. خوشحالم که می بینم کتابی را که چاپ کرده ام موثمر ثمر بوده است

 2. Avatar Eghbali گفت:

  سلام ممنون از کتاب و مطالب خوبتون
  چطور میتونم سی دی این کتاب رو تهیه کنم؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سلام. این کتاب را می توانید دانلود کنید در اخر هر فصل دنبال علامت دانلود بگردید. اگر تمام فصول را دانلود کنید کل حجم کتاب را دارید

   1. Avatar eghbali گفت:

    بله کتاب رو دانلود کردم. ممنون از اینکه رایگان در اختیار عموم گذاشتینش.
    برای تهیه سی دی کتاب باید چیکارکنم؟
    به تمپلیت هایی ک گفتین توی سی دی کتاب هست نیاز دارم. ممنون از پاسخ گویی ب موقع تون.

    1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

     سلام. تمپلیت ها را باید از انتشارات شایان نمودار تهیه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *