درمان چرخش فک پاین به سمت عقب در مال اکلوزن کلاس دو

درمان چرخش فک پایین به سمت عقب در مال اکلوژن کلاس دو

شایعترین ناهنجاری که نیاز به درمان دارد مال اکلوژن کلاس دو می باشد. Bjork در سال 1969 مال اکلوژن کلاس دو را، به دو دسته با چرخش فک پایی...

ادامه مطلب

ملاحظات کلینیکی خارج کردن دندان ها در درمان های ارتودنسی

ملاحظات کلینیکی خارج کردن دندان ها در درمان های ارتودنسی

انواع دستگاه های ارتودنسی و تکنیک های متفاوتی برای درمان بیمارانی که دندان ها در آنها خارج می شود به کار می رود. و روش های متعددی برای ...

ادامه مطلب

تصويربرداري ديجيتالي در ارتودنسي

تصويربرداري ديجيتالي در ارتودنسي

لازمه درمان ارتودنسي نوين اهداف فانکشنال و زيبايي است. حرکت دندان‌ها، تغيير در رشد و جراحي نه تنها براي رسيدن به اکلوژن مناسب بلکه به م...

ادامه مطلب