اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنی

فهرست کتاب اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی

فهرست کتاب اصول علمی و کاربردی بیومکانیک در ارتودنسی ترجمه دکتر عبدالرضا جمیلیان متخصص ارتودنسی انتشارات جعفری فصل اول ...

ادامه مطلب

فهرست مطالب رادیوگرافی سفالومتری

فهرست کتاب رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی

فهرست مطالب کتاب رادیوگرافی سفالومتری از مبانی تا تصویربرداری سه بعدی ترجمه دکتر عبدالرضا جمیلیان متخصص ارتودنسی انتشارات شایان نم...

ادامه مطلب

استراتژی های بیومکانیکال پایان بهینه

استراتژی های بیومکانیکال پایان ارتودنسی بهینه فصل 27

پایان ارتودنسی، "هنری" است که از ادراک فردی و پرداختن به جزئیات کوچک تشکیل شده است. تفاوت یک استاد واقعی با یک ارتودنتیست معمولی در این...

ادامه مطلب

رابطه بین ارتودنسی با پریودانتیکس و دندانپزشکی ترمیمی

رابطه بین ارتودنسی با پریودانتیکس و دندانپزشکی ترمیمی فصل 26

امروزه، ارتودنسی تنها برای کودکان و نوجوانان نمی باشد. در دو دهه اخیر، بزرگسالان زیادی برای تصحیح مال اکلوژن به متخصص  مراجعه کرده اند....

ادامه مطلب

غیبت انسیزورهای لترال فک بالا اندیکاسیون های بستن فضا توسط ارتودنسی

غیبت انسیزورهای لترال فک بالا اندیکاسیون های بستن فضا توسط ارتودنسی فصل 25

از نظر شیوع انسیزور لترال فک بالا دومین دندان غایب به حساب می آید. سه روش برای جایگزینی لترال های غایب در فک بالاوجود دارد: جایگزینی کا...

ادامه مطلب

استراتژی های بین رشته ایی در درمان بیماران بزرگسال

استراتژی های بین رشته ایی در درمان بیماران بزرگسال فصل 24

امروزه به لطف قابلیت جستجوی اطلاعات به صورت اینترنتی و افزایش اطلاع رسانی در رسانه های جمعی، بیمارانی که به پزشک مراجعه میکنند دارای اط...

ادامه مطلب

فاکتورهای بیومکانیکال در درمانهای ارتودنسی جراحی

فاکتورهای بیومکانیکال در درمانهای ارتودنسی جراحی فصل 23

به منظور بهبود درمان بیماران ارتوسرجری ، لازم است مواردی همچون تشخیص ، طرح درمان ارتودنسی، اصول بیومکانیک ، تکنیکهای جراحی و بررسی زمان...

ادامه مطلب