مزايای سفالومتری ديجيتالی در مقابل سفالومتری فيلمی

مزايای سفالومتری ديجيتالی در مقابل سفالومتری فيلمی فصل5

دانلود در انتهای فصل تکنولوژي اخير ديجيتالي خارج دهاني که با کامپيوتري شدن بسياري از درمانهاي ارتودنسی همراه شده است، سفالومتري ديجي...

ادامه مطلب

اصول تریسیگ سفالومتری

تكنيک تريسينگ و تشخيص لندماركها فصل4

دانلود در انتهای فصل قبل از هر اقدامي براي تريسکردن، آشنايي کامل با آناتومي سر، بخصوص اجزاء کرانيوم و صورت ضروري است. در اين رابطه ميت...

ادامه مطلب

نقش سفالومتری در تشخیص و طرح درمان

نقش سفالومتری در تشخیص و طرح درمان فصل1

دانلود در انتهای فصل برای تشخیص در هر مطب ارتودنسی تریسینگ و انالیز سفالومتری به کار برده می شود . برای افراد نا آشنا به سفالومتری ا...

ادامه مطلب