ناهنجاری های فک شامل ناهماهنگی بین دو فک یا عدم قرینگی فکین در خط میانی صورت می باشد. انحراف فک شامل خارج شدن فک از خط میانی صورت می باشد. در فکین استاندارد فک بالا بین یک تا دو میلی متر جلوتر از فک پایین قرار دارد. همچنین اگر یک خط فرضی از وسط پیشانی تا چانه بکشید فکین به طور قرینه در دو طرف این خط فرضی قرار می گیرند.

زمانی که فکین بیش از اندازه استاندارد جلوتر یا عقب تر از یکدیگر قرار می گیرند بیمار دچار مال اکلوژن کلاس 3 می باشد. ناهنجاری های خفیف تر با عنوان مال اکلوژن کلاس 2 شناخته می شوند. تشخیص انحراف فک و ناهنجاری های فک به عهده متخصص ارتودنسی می باشد. همچنین درمان ناهنجاری فک ابتدا توسط متخصص ارتودنسی و در صورت نیاز با همکاری جراح فک و صورت انجام می شود.