مقالات تخصصی ارتودنسی

مقالات در مجلات داخلی

مقالات در مجلات داخلی

1- اثر ایبوپروفن درکاهش میزان درد در بیماران تحت درمان ارتودنسی

مشرف م ، جمیلیان ع ، اثر ایبوپروفن درکاهش میزان درد در بیماران تحت درمان ارتودنسی ، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،1375؛ 26: 14-16.

2- رابطه سن مینایی با مقاومت براکت اتصال یافته در شرایط invitro

ساعدی ب ، جمیلیان ع ، کمالی ز ، رابطه سن مینایی با مقاومت براکت اتصال یافته در شرایط invitro ، مجله پژوهنده فصلنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی، 1377؛ 4 (11) : 49-55 .

3- اثرمیدان آهنربا روی حرکت دندانها در درمانهای ارتودنسی

شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، کمالی ز ، اثرمیدان آهنربا روی حرکت دندانها در درمانهای ارتودنسی ، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1378؛17 (2) :49-100 .

4- سیستم نیروهای مگنتیک دردرمانهای ارتودنسی توسط دستگاههای متحرک

شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، قادری پ ، سیستم نیروهای مگنتیک دردرمانهای ارتودنسی توسط دستگاههای متحرک ، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، 1378: 156-160.

5- اثردرآوردن دندانهاي پره مولراول برروي نيمرخ بافت نرم درمال اکلوژن class I با Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion

جمیلیان ع ، شوکت بخش ع ، صفائیان ش ، اثردرآوردن دندانهاي پره مولراول برروي نيمرخ بافت نرم درمال اکلوژن class I با Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان ، 1383 ؛ 28 ( 4،3 ) : 159- 166.

6- مقایسه اثرضد باکتریایی میکروتن ، دکونکس و گلوتارآلدهید بر میزان باکتری استافیلوکوک اورئوس درقالب های آلژیناتی

جمیلیان ع ، رستگاریان ح ، نوبخت س ، مقایسه اثرضد باکتریایی میکروتن ، دکونکس و گلوتارآلدهید بر میزان باکتری استافیلوکوک اورئوس درقالب های آلژیناتی ، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی  1384 ؛ ( 2) : 28-34

7- بررسی رابطه تنگی فک بالا با میزان شنوایی انتقالی

جمیلیان ع ، پیوندی ع ، مرادی ا ، جواهری م ، تولیت م ، بررسی رابطه تنگی فک بالا با میزان شنوایی انتقالی ، مجله پژوهنده فصلنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، سال دوازدهم ، 1386 ؛ 56 (2) : 140-135

8- اثر دستگاه Twin block بر پروفایل بافت نرم در بیماران Cl II Div I

جمیلیان ع ، هادی صادق پژ ، هادی صادق پر ، اثر دستگاه Twin block بر پروفایل بافت نرم در بیماران Cl II Div I ، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی ، دوره سوم ، 7 و 8 ، بهار وتابستان 1385

9- شیوع شکاف لب و کام در بیمارستان امام خمینی شهر تهران در طی سالهای 1383-1378

جمیلیان ع ، نیری ف ، بابایان الف ، شیوع شکاف لب و کام در بیمارستان امام خمینی شهر تهران در طی سالهای 1383-1378 ، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی ، دوره پنجم ، 4 ، زمستان 1387

10- استفاده از Mini Screw و کشش Cl III در درمان کمبود رشد فک بالا

جمیلیان ع ، حراجی الف ، ولایی ن ، استفاده از Mini Screw و کشش Cl III در درمان کمبود رشد فک بالا . مجله پژوهش در پزشکی ، دوره 32 ، شماره 3 ، پاییز 1388 . 146-147

11- بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی استحکام پارگی لیگاچورهای الاستومری ارتودنسی

جمیلیان ع ، شیبانی نیا الف ، نصوحی ن ، حکیمی م ، بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی استحکام پارگی لیگاچورهای الاستومری ارتودنسی ، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی ، دوره ششم ، شماره چهارم ، زمستان 88 ، پیاپی 22 ، 14-9

12- مقایسه تاثیر دو دهان شویه Ortho kin و Oral B بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی در شرایط In Vitro

جمیلیان ع ، صغیری م ، قاسمی م ، قاسمیان الف ، مقایسه تاثیر دو دهان شویه Ortho kin و Oral B بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی در شرایط In Vitro ، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی ، دوره هفتم ، شماره اول ، بهار 89 ، پیاپی 23 ، 34-25

13- درمان عدم قرینگی فک پایین همراه با استفاده از دندان لترال بجای سانترال بالا

شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، مرتضوی م ، درمان عدم قرینگی فک پایین همراه با استفاده از دندان لترال بجای سانترال بالا ، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دوره بیست و نهم ، شماره دوم ، تابستان 1390 ، 140-134

14- اثر Lower anterior high pull headgear در درمان Open bite متوسط در بالغین

شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، بخشی ب ، صباغ ص ، اثر Lower anterior high pull headgear در درمان Open bite متوسط در بالغین ، مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه تهران ، دوره بیست و پنجم ، شماره 2 ، تابستان 1391 ، 124 – 117

دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام (پروفسور) بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *