دستیابی به بهترین نتایج زیبایی با استفاده از مینی ایمپلنت های پالاتال

دستیابی به بهترین نتایج زیبایی با مینی ایمپلنت فصل 18

ظهور تکنولوژی مینی ایمپلنت، به گسترده کردن توانایی های ارتودنسی ادامه داده است. می توان با کاربرد اصول بیومکانیکی انکورج اسکلتی بر سختی...

ادامه مطلب

اجزای بیومکانیک هدگیر

جنبه های بیومکانیک پروترکشن هدگیر اصلاح شده فصل16

سوال پیچیده ای که به طور شایعی در درمان کودکان دارای مال اکلوژن کلاس III تکاملی پیش می آید، انتخاب استراتژی درمان ارتودنسی و موفقیت درا...

ادامه مطلب

دستورالعمل برای ناهنجاری فک کلاس3 تکاملی

دستورالعمل کار بالینی در بیماران مبتلا به مال اکلوژن کلاس III تکاملی فصل 15

مال اکلوژن کلاس III، در ارتودنسی یک ناهنجاری اسکلتی است که با موقعیت قدامی مندیبل نسبت به قاعده ی جمجه و/یا ماگزیلا مشخص می شود (تصویر1...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 7

استراتژیهای درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 7

در کل، بیماران دارای دیسکرپانسی های اسکلتی قدامی خلفی مختصر و دیسکرپانسی فانکشنال CR-CO و بیماران low angle کاندیدهای خوبی برای درمان ا...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 5

استراتژیهای درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 5

می توان اثرات درمان ارتودنسیSH را با وضوح بیشتری توسط سوپرایمپوزیشن های سفالومتریک خواهرها در قبل و بعد از درمان مشاهده نمود (تصویر 8-1...

ادامه مطلب

استراتژی های درمان مال اکلوژن کلاس 3 در حال تکامل قسمت 4

استراتژیهای درمان مال اکلوژن کلاس III در حال تکامل قسمت 4

سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود رشد متعاقب مندیبل حین جهش رشدی زمان بلوغ، نتایج به دست آمده با درمان ارتودنسی ...

ادامه مطلب