اصول زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسی

تصحیح مال اکلوژن کلاس II بدون کشیدن دندان فصل12 قسمت5

تصحیح مال اکلوژن کلاسII بدون کشیدن دندان قسمت5

یافته ی شایع مطالعاتی که دستگاه پندولوم ارتودنسی را مورد ارزیابی قرار داده اند tipping دیستالی مولرهای اول ماگزیلا و tipping قدامی پرمولرها است.30،29 یک اثر جانبی مهم این دستگاه جابه جایی قدامی نامطلوب دندانهای قدامی است. با این وجود این دستگاه روش موثری برای دیستالی کردن دندان مولر همراه با حداقل وابستگی به همکاری بیمار است.31 مزایای دیگر آن شامل سهولت ساخت، فعال سازی منفرد، تنظیم فنرها در صورت لزوم تصحیح های جزئی در موقعیت عرضی و عمودی دندانهای مولر و پذیرش توسط بیمار است. مدیفیکاسیون هایی از دستگاه پندولوم همراه با بازوهای متحرک معرفی شده اند32-34. این دستگاه تغییر یافته، تنظیم و ثبات دستگاه را پس از تکمیل حرکت دیستالی دندانهای مولر تسهیل می نماید.

Distal Jet

اولین بار Carano و Testa 35 دستگاه distal jet را به عنوان یک دستگاه لینگوال ثابت که نیازی به همکاری بیمار ندارد در درمان ارتودنسی معرفی کردند. طبق ادعای آنها این دستگاه قادر است طی 4 تا 6 ماه حرکت translatory مولرهای ماگزیلا را ایجاد نماید.

دستگاه اولیه35 دارای چند مدیفیکاسیون است37،36 و امروزه از یک پیستون دوطرفه و یک تیوب تشکیل می شود (تصویر 10-12). این تیوب درون یک دکمه ی آکریلی پالاتالی مدفون شده است که با اتصالاتش به پرمولرهای اول یا دوم ساپورت می شود. این تیوب در مجاورت بافت های کام و به موازات پلان اکلوزال ، به سمت دیستال تا مولرهای اول ادامه می یابد. یک سیم bayonet وارد lingual sheath روی بندهای دندانهای مولر شده و مشابه یک پیستون به داخل تیوب ادامه می یابد. یک coil spring باز از جنس Ni-Ti سوپر الاستیک حول مجموعه ی پیستون و تیوب قرار داده شده و در کنار آن از یک collar فعال سازی برای فشرده کردن دیستالی فنر نیز استفاده می شود. این collar هر 4 تا 6 هفته حین دیستالیزه کردن، به صورت دیستالی فشار داده می شود تا coil spring را فشرده کند. Set screw مزیالی درون collar نیز با یک آچار کوچک Allen در یک دسته ی آلومینیومی، روی تیوب قفل می شود.

پس از تکمیل حرکت دیستالی مولرها، با حذف coil spring ها ( کندن تیوب با استفاده از پلایرهای utility) و قفل کردن collar فعال سازی بر روی محل اتصال تیوب و پیستون می توان دستگاه را به یک palatal holding arch تبدیل نمود؛ set screw مزیالی بر روی تیوب و set screw دیستالی بر روی پیستون قفل شده و به این ترتیب ساپورت مستحکمی از مولرهای اول تا دکمه ی Nance ایجاد می نماید. سپس سیم ساپورت کننده با استفاده از یک هندپیس دندانپزشکی و یک فرز از پرمولرها و دکمه ی Nance برش داده می شود.

هیچ تحقیقی به جز گزارشات بالینی از کاربران این دستگاه36-38 اثرات distal jet را به صورت واضحی ثبت نکرده است. مطالعات صورت گرفته در دانشگاه Oklahoma 40،39 نشان داد که distal jet حقیقتاً ابزار مناسبی برای دیستالی کردن مولرهای ماگزیلا است اما ممکن است حین استفاده از آن، انکورج از دست داده شود (البته میزان آن از سایر دستگاهها هم چون پندولوم کمتر است). از آنجا که نیرو حین دوره ی درمان در نزدیک مرکز مقاومت مولرهای ماگزیلا اعمال می شد، حداقل tipping در این دندانها مشاهده گشت. بیماران مورد ارزیابی در دوره ی رشد خود بوده و مقداری از حرکت دیستالی به دست آمده حین رترکشن دندانهای قدامی از دست داده شد. با این وجود، این اتفاق با حرکت قدامی مولرهای مندیبل جبران می شود. باید موقع تکمیل دیستالی کردن مولرها و حین مابقی فاز درمان از دستگاه های دیگری برای عقب نگه داشتن مولرها استفاده کرد.38،37 یک Jasper jumper 42،41 یا یک Twin Force bite corrector کوتاه6 قادرند به خوبی به این منظور را برآورده سازند چرا که هیچ یک نیازمند همکاری از سمت بیمار نیستند.

دستگاه Jones Jig

دستگاه Jones jig 43، یک دستگاه دیستالی کننده ی داخل دهانی است که به همکاری بیمار نیاز ندارد (تصویر 11-12). این وسیله دارای یک دستگاه Nance تغییر یافته است که در حالی به پرمولرهای دوم بند می شود که مجموعه ی Jones jig در محل خود tie شده است. این دستگاه متشکل از یک دکمه ی آکریلی پالاتالی به قطر 0.50 اینچ است که با یک سیم 0.036 اینچی باند شونده به پرمولر دوم تکیه می کند. یک بازوی jig در تیوب 0.045 اینچی هدگیر و بازوی دوم درون یک تیوب تیوب 0.018 اینچی بر روی مولر اول قرار داده می شود. فعال سازی از طریق coil spring نیکل تیتانیومی tie شده به براکت پرمولر دوم صورت می گیرد. نیروی اعمال شده بین 70 تا 75 گرم بوده و متوسط زمان درمان به مدت 6.35±2.75 ماه طول کشید.

علی رغم گزارشات تصحیح موفقیت آمیز مال اکلوژنهای کلاس II با دستگاه Jones jig، هیچ مطالعه ی جامعی در مورد حرکت مولر و از دست دادن انکورج حین استفاده از این دستگاه صورت نگرفته است. مطالعه ای به منظور تایید اثر آن بر روی بیماران درمان شده در کلنیک دکتر Richard Jones (کلنسین منتسب به طراحی و کاربرد این دستگاه) صورت گرفت.44 حجم نمونه ی شامل 72 بیمار، (26 مرد و 46 زن) منحصر به فرد بود. متوسط سن قبل از درمان 13.8±4.38 سال بود. نتایج حاکی از آن بودند که تصحیح رابطه ی مولری از مال اکلوژن کلاس II به کلاس I عمدتاً ناشی از حرکت دیستالی مولرها بود. متوسط حرکت دیستالی 2.51 میلیمتر و همراه با 7.53 درجه از tipping دیستالی بود. متوسط حرکت مزیالی متقابل پرمولر ماگزیلا 2 میلیمتر و همراه با 4.76 درجه از tipping مزیالی بود. مولر اول ماگزیلا 0.14 میلیمتر اکسترود شد در حالیکه اکستروژن پرمولر ماگزیلا 1.88 میلیمتر بود. مولرهای دوم ماگزیلا نیز به میزان 2.02 میلیمتر حرکت کرده و 7.89 درجه به صورت دیستالی tip شدند. جدول 2-12 حرکات ساژیتال و عمودی را نشان می دهد که همراه پروسه ی دیستالی کردن مولر با استفاده از Jones jig رخ می دهد. این تغییرات به میزان زیادی متغیرند که عاملی است که باید حین در نظر گرفتن انتخاب های درمانی، مورد توجه قرار گیرد.

 با وجود اینکه دستگاه Jones jig قادر است مولرهای اول ماگزیلا را به صورت موثری دیستالی کند، دارای اثرات سوئی بر واحد انکورج است.45،44 با این حال در مقایسه با هدگیر دارای مزیت حرکت دیستالی تسریع شده ی مولر در یک دوره ی زمانی کوتاه است.45 با تکمیل حرکت دیستالی باید انکورج مناسبی جهت حفظ رابطه ی مولری به کار برده شود. برای دست یابی به این هدف باید از مکانیک های مناسب رترکشن قدامی استفاده شود.

لینک دانلود تصحیح مال اکلوژن کلاس II بدون کشیدن دندان فصل12 قسمت5 انتشارات آرتین طب

دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام (پروفسور) بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *