ملاحظات روانپزشکی در مراکز دندانپزشکی در همه گیری کرونا

ملاحظات روانپزشکی در مراکز دندانپزشکی در همه گیری کرونا

در اثر شرایط بوجود آمده بعلت همه‌گیری کووید 19، بیماران مبتلا علاوه بر تحمل درد و رنج جسمانی، تحت استرس‌ها و نگرانی‌های خاص این بیماری ...

ادامه مطلب