مقالات تخصصی ارتودنسی

پایان نامه های تحقیقاتی

پایان نامه های تحقیقاتی

در این بخش لیستی از پایان نامه های تحقیقاتی که با راهنمایی دکتر عبدالرضا جمیلیان متخصص ارتودنسی و فلوشیپ ناهنجاری های فک و صورت انجام شده است مشاهده می گردد. این پایان نامه ها مربوط به دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی و یا دانشجویان تخصصی دوره ارتودنسی در بخش ارتودنسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران می باشد. که عموما مربوط به درمان های ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت است. اکثر این پایان نامه ها به صورت مقالات خارجی در ژورنال های معتبر ارتودنسی بین المللی به چاپ رسیده است و یا به صورت سخنرانی در کنگره های داخل کشور و یا کنگره های خارج از کشور به خصوص کنگره ارتودنتیست های اروپا به صورت سخنرانی توسط دکتر عبدالرضا جمیلیان بیان گردیده است.

 1. فتاحی ز. استاد راهنما: جمیلیان ع. تغییرارتفاع صورت در رابطه با پلان اکلوزال در بیماران Cl III درجراحیهای Set back مندیبل. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1728، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 80-1379
 2. فاعلی ف. استاد راهنما: جمیلیان ع. اثردستگاه هیبرید فانکشنال بر آسیمتری مندیبل دربیماران درحال رشد. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1750، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 80-1379
 3. درویش ه. استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسی تغییرات بافت نرم به دنبال جراحی فک پایین دربیماران Cl III . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1818، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 81-1380
 4. معتمدی م . استاد راهنما: جمیلیان ع . عوارض ناشی از عدم درمان کراس بایت. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1821، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 80-1379
 5. قراچورلو ش . استاد راهنما: جمیلیان ع. درمان آسیمتری مندیبل در بالغین به روش ساژیتال استئوتومی. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1838 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 81-1380
 6. باستانی م . استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی میزان تغییرات خارقدامی بینی در بیماران شکاف لب و کام به دنبال استفاده از Tongue Appliance. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1859، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 81-1380
 7. ارجمند ب . استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی پروفایل بافت نرم بیماران دارای شکاف لب و کام مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر تهران طی سالهای 81-1377. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1888، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 82-1381
 8. گل محمدی س . استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسی اثر بیرون آوردن دندان پره مولراول فک پایین روی فضای مولرسوم . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1902، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 81-1380
 9. ایزدی ن. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور: رستگاریان حسین. بررسی اثر پلاک متحرک ارتودنسی بر میزان کاندیدا آلبیکنس. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 1904، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 81-1380
 10. سعیدزاده پ. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور: رستگاریان حسین. بررسی اثر پلاک متحرک ارتودنسی برمیزان pH دهان. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 1922، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 81-138
 11. عباسی م . استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور: فربود م. بررسی میزان تغییرات ارتفاع قدامی صورت متعاقب کشیدن دندان پره مولراول دربیماران مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در سالهای 80-1377. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 3048 ، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 82-1381
 12. دولوقاجار س. استاد راهنما: جمیلیان ع . استاد مشاور: رستگاریان حسین. بررسی رابطه استفاده از دستگاههای متحرک ارتودنسی با تعداد میکروارگانیسم استرپتوکک موتانس . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 3072، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 82-1381
 13. فرازمند ر. استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسی تغییرات سفالومتریک وعوامل مرتبط با آن درافراد با دندانهای مولاراول دائمی فک پایین کشیده شده، مراجعه کننده به یک کلینیک خصوصی در سالهای 80- 1377. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 3079، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 82-1381
 14. صفائیان ش . استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسی تغییرات سفالومتریک بافت نرم بیماران Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion پس ازدرمان درکلینیک های ارتودنسی تهران درسالهای 81-1376. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 5006، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 83-1382
 15.  اعتضاد س. استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی نیازبه درمانهای ارتودنسی دردانش آموزان دختر16-14 ساله شهر تهران درسال تحصیلی 82-1381 . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره 5024، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 83-1382
 16.  نوبخت س. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور: رستگاریان حسین. مقایسه اثر ضد باکتریایی Glutaraldehyde , Deconex , Micro10+ بر میزان باکتری استافیلوکک اورئوس درقالب های آلژیناتی. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 5039، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 83-1382
 17. یوسف پور ا. استاد راهنما: برادران نخجوانی. استاد مشاور: جمیلیان ع. بررسی شیوع آنومالیهای دندانی دربیماران مراجعه کننده به کلینیک آموزشی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی درسالهای 80-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 6007، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 83-1382
 18. طباطبایی ب. استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی اندازه فضای حلقی دربیماران دارای شکاف لب وکام مراجعه کننده به مطب خصوصی در شهر تهران طی سالهای 81-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 6022، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 83-1382
 19. فلاحی ل. استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی نتایج درمانی دستگاه داخل دهانی Tongue Appliance دربیماران Cl III مبتلا به عقب رفتگی فک بالا مراجعه کننده به یک مطب خصوصی درشهر تهران در سال های 1382-1377 . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 6023، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 83-1382
 20. سپهیار ر. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور: قاسمی م. بررسی رابطه کرودنیگ دندانهای قدامی فک پایین با وضعیت پریودنشیوم. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 6035، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 83-1382
 21.  الماسی آ. استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی مرفولوژی مهره اول گردنی با وضعیت مال اکلوژن دربعد ساژیتال در مراجعین به مطب خصوصی شهر تهران در سال 82-1380 . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 6051، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 84-1383
 22.  برنا ن. استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی نتایج درمان به وسیله دستگاه Tongue Appliance بر روی فضاهای حلقی دربیماران Cl III از نوع Maxillary Deficiency مراجعه کننده به مطب خصوصی طی سالهای77-1382. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 7005، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 84-1383
 23.  شیخ الاسلامی ش. استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی تغییرات دنتواسکلتال درمان، به دنبال استفاده ازدستگاه Twin block بیماران Cl II Div I مراجعه کننده به مطب خصوصی شهر تهران در سال های 1383-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 7060، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 84-1383
 24.  هادی صادق پ. استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی نتایج اثردستگاه Twin block برروی پروفایل بافت نرم بیماران Cl II Div I مراجعه کننده به کلینیک خصوصی در سالهای 83-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 7062، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 84-1383
 25.  سبزقبایی م. استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی نتایج درمان Expansion فک بالا برروی انحراف فک پایین در بیماران مبتلا به کراس بایت خلقی در دوران Mixed Dentition مراجعه کننده به مطب خصوصی در سال های 84-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 8045، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 84-1383
 26.  بابایان آ. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور: نیری ف . بررسی شیوع شکاف لب و کام در بیمارستان دولتی امام خمینی شهر تهران در طی سال های 83-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 9016، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 85-1384
 27. آزاده ب . استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی موقعیت استخوان لامي در بیماران اسکلتال ،Cl I Cl II Div I مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر تهران در سال های 84-1378. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 9025، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 85-1384
 28.  امین زاده م . استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسي تغييرات فضاي حلقي وآدنوئيد پس از جراحي setback منديبل در بيماران مبتلا به مال اكلوژن CL III ناشي از پروگناتيسم منديبل مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در تهران طي سال هاي 84-1378 . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 9044 ، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 85 -1384
 29.  مرادی ا . استاد راهنما: جمیلیان ع . استاد مشاور: پیوندی ع . بررسی رابطه تنگی فک بالا با میزان شنوایی انتقالی . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 9073 ، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 85-1384
 30.  جواهری م . استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی تغییرات ارتفاع عمودی صورت و عوامل مرتبط در افراد CL III بالغ، بعد از set back مندیبل در طی سال های 84-1378 مراجعه کننده به یک مطب خصوصی. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 10016، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 85- 1384
 31.  ماهر م .استاد راهنما : جمیلیان ع . بررسی موقعیت استخوان هایوئید متعاقب جراحی Set back مندیبل در بیماران Cl III مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر تهران در سال های 83-1379. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 7089، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛85- 1384
 32. کاوه ب . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور قاسمی م . بررسی اثر ژل کلرهگزیدین 2% بر وضعیت لثه بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت. مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره11010، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 86- 1385
 33.  قاسمیان الف . استاد راهنما : جمیلیان ع . استاد مشاور قاسمی م . مقایسه تاثیر دو دهان شویه Orthokin و Oral B بر روی استحکام باند برشی براکتهای ارتودنسی در شرایط In vitro . مقطع دکتری دندانپزشکی ، پایان نامه شماره17027، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 88- 1387
 34.  مسعودی مطلق الف. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور سرکارات ف. بررسی تغییرات پروفایل بافت نرم صورت و عوامل مرتبط با آن متعاقب جراحی Lefort 1 در بیماران مراجعه کننده به کلینیک خصوصی بین سال ها 87-1382 . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 17028، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 89- 1388
 35.  حکیمی میبدی م. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور نصوحی ن. بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی استحکام پارگی لیگاچورهای الاستومری ارتودنسی . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 15051، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 89- 1388
 36.  موسوی ک. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور صغیری م. بررسی تاثیر دهانشویه های اورال بی و ارتوکین بر روی مقاومت کششی چین های الاستومری . مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 15082، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 89- 1388
 37.  رضوانی نژاد ر. استاد راهنما: جمیلیان ع. استاد مشاور مهرشادیان م، ولایی ن. بررسی میزان صحت متدولوژی بازنگری منابع و اطلاعات موجود و عوامل مرتبط با آن در پایان نامه های سال تحصیلی 87-86 در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. مقطع دکتری دندانپزشکی، پایان نامه شماره 18045، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 89- 1388
 38.  ایمانی ز. استاد راهنما: جمیلیان ع. مقایسه نتایج درمانی Face mask با دستگاه Reverse chin cup در بیماران Cl III مبتلا به عقب رفتگی فک بالا ، مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در بین سالها 89-1385 در شهر تهران، پایان نامه شماره 19014، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی ؛ 90- 1389
 39.  لسانی م، استاد راهنما: جمیلیان ع. بررسی اثر QUIZ بر میزان یادگیری دانشجویان دندانپزشکی در بخش ارتودنسی، پایان نامه 19003، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 90- 1389
 40.  تابان ط، استاد راهنما: جمیلیان ع . بررسی نتایج درمانی Tongue Appliance با Facemask در بیماران با مال اکلوژن کلاس III با کمبود رشد فک بالا، مراجعه کننده به مطب خصوصی در شهر تهران در سال های 1382-89، پایان نامه 22061، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 91- 1390
 41.  غلامی کوتنایی ن، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاور حاجی فتاحی ف. بررسی طول فرنوم لینگوال و عوارض مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران سال 91-1390، شماره پایان نامه 23544، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 92- 1391
 42.  موسوی س، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاورعزیزی ا. بررسی رابطه طول فرنوم لینگوال با مال اکلوژن. شماره پایان نامه 23543، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی؛ 92- 1391
 43.  توپچی ش، استاد راهنما جمیلیان ع. مقایسه تاثیر بزاق مصنوعی و دهانشویه های Oral B و Orthokin بر میزان آزادسازی یون های نیکل و کروم در دو نوع سیم ارتودنسی. شماره پایان نامه 23922، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاداسلامی، 1391-92 پ.
 44.  صنایعی ش، استاد راهنما جمیلیان ع. برسی رابطه مال اکلوژن درمان شده با کیفیت زندگی. شماره پایان نامه 23942، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1393-92.
 45.  دامنی ا، استاد راهنما جمیلیان ع. برسی شیوع مال اکلوژن در دانش آموزان دختر 15-17 ساله شهر تهران در سال تحصیلی1392. شماره پایان نامه 23966، تهران : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1393-92.
 46.  حسینی خو ن، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاور دلورانی ع، ضغیری م ع، مقایسه تاثیر سطح مقطع گرد با مربع مستطیل سیم های نیتینول بر میزان آزادسازی یون های Ni و Ti (مطالعه Invitro) ،شماره پایان نامه 21020، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1394-93.
 47. نظری م ص، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاورطلایی پور ا، کرمی فر ا، بررسی نقش Cleft با میزان تراکم استخوان در فواصل مختلف سایت های بین ریشه ای دندان های فک بالا، شماره پایان نامه 25500، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1395-96.
 48. اسلامی س، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاورطلایی پور ا، سرکارات ف، بررسی رابطه ابتلا به شکاف لب و کام با حجم و سطح مقطع راه های هوایی فارنژیال شماره پایان نامه 186 ت، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397-96.
 49. توفیقی ا، استاد راهنما سرکارات ف، استاد مشاور جمیلیان ع، مقایسه اسپلینت های جراحی ارتو گناتیک ساخته شده به روش conventional  و پرینت 3 بعدی از لحاظ دقت در تعیین موقعیت ماگزیلا. شماره پایان نامه 197 ت، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397-96.
 50. علیزاده و، استاد راهنما جمیلیان ع بررسی تغییرات بافت نرم و سخت صورت در بیماران Borderline ،CI III قبل و بعد از عمل جراحی ماگزیلا یا مندیبل و ارزیابی زیبایی تصاویر پروفایل در مراجعین به بیمارستان بوعلی و کلینیک خصوصی سال 1397-1392. . شماره پایان نامه 2335، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1397-98.
 51. فرهادی م، استاد راهنما جمیلیان ع، استاد مشاور نریمانی م، بررسی نقش فیستول کام  بر میزان شاخص های رشدی سفالومتریک در جراحی کام، . شماره پایان نامه 25936، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 1398
 52. میرزایی ع ، استاد راهنما طلایی پور ا ، استاد مشاور جمیلیان ع ، ارزيابی اجزای استخوانی مفصل تمپورومنديبولار در بيماران شكاف كام توسط تصاویر  CBCT ، . شماره پایان نامه 7590/ت ، تهران: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1399
دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام (پروفسور) بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *