اصول بیومکانیک ناندا در دستگاههای ارتودنسی

تشخيص طرح و تكنيک درمان كانين نهفته

کانین نهفته

دانلود در انتهای فصل

روش‌ هاي درمان بيماران ارتودنسی باتوجه به اكلوژن، از دوره دندان‌هاي مختلط تا دندان‌هاي دائمي در حال تغيير مي‌باشد. معمولاً در اكثريت بيماران در مرحله انتقال از دوران دندان‌هاي مختلف به دوره دائم حوادثي نظير نهفتگي يا عدم رويش دندان ديده نمي‌شود هرچندكه در 2% از بيماران ارتودنسي، به علت تغييرات در نحوه تكامل دندان‌ها، نهفتگي كانين ايجاد مي‌شود. وجود دندان‌هاي نهفته‌اي كه هيچ‌گونه درماني روي آن‌ها صورت نگرفته، مي‌تواند باعث ايجاد مال اكلوژن و يا باعث مشكلات پاتولوژيك در دندان‌هاي مجاور شود. بنابراين براي متخصصين ارتودنسي توانايي تشخيص و درمان دندان‌هاي نهفته مهم است.

در اين فصل تشخيص، طرح درمان و روش معالجه، دندان‌هاي كانين نهفته باتوجه به ارزيابي بيومكانيكي آن، بحث مي‌گردد. دستگاه‌هاي ارتودنسي كه براي كمك، به حركت كانين‌هاي نهفته طرح‌ريزي مي‌شوند، همراه با روش‌هاي درمان شرح داده مي‌شود.

تشخيص تكامل طبيعي دندان‌ها

ترتيب رويش طبيعي دندان‌هاي دائمي به‌خوبي شناخته شده است و مسير رويش كانين‌ها مشخص گرديده است. كانين‌هاي فك بالا در سه سالگي در قسمت فوقاني استخوان فك بالا واقع شده‌اند. به‌طوري‌كه تاج آن‌ها در موقعيت مزيالي و لينگوالي قرار دارد. جابجايي قابل توجه تاج دندان كانيك در داخل استخوان باعث مي‌شود كه دندان در مجاورت ديستال ريشه لترالها قرار گيرد. در نتيجه، فشاري كه از تاج كانيك در مقابل ريشه‌هاي لترال ايجاد مي‌شود، چهار دندان قدامي فك بالا Flare شده و حالتي را به خود مي‌گيرد كه اين حالت به‌عنوان ugly duckling ناميده مي‌شود. رويش دندان كانين به‌طور نرمال، منجر به بسته شدن دياستم مي‌گردد. كانين‌هاي دائم فك بالا در سن 12 سالگي مي‌رويند.

تغيير در ترتيب رويش و تكامل طبيعي منجر به نهفتگي كانين مي‌گردد. كانين‌هاي فك بالا از نظر شيوع نهفتگي در درجه دوم قرار دارند و نهفتگي در كانين‌هاي فك بالا 50 برابر بيش‌تر از كانين‌هاي فك پايين است. ميزان نهفتگي در سمت پالاتال در مقابل نهفتگي در سمت باكال از ميزان 2 به 1 تا ميزان 12 به 1 به‌صورت متغيري گزارش شده است. كانين‌هايي كه به‌طور پالاتالي نهفته هستند به‌طورخودبخود رويش نمي‌يابند و احتياج به جراحي همراه با ارتودنسي دارند. هرچند رويش خودبخودي كانين‌هاي يكه در قسمت لبيال نهفته‌اند، بحث برانگيز است.

اتيولوژي نهفتگي كانين

اتيولوژي نهفتگي كانين به‌دو علت اوليه و ثانويه تقسيم مي‌شود. علل اوليه شامل، ميزان تحليل ريشه دندان‌هاي شيري، ضربه به جوانه دندان‌هاي شيري، ناهماهنگي در ترتيب رويش دندان، ميزان فراهم بودن فضا در قوس، چرخش جوانه‌هاي دنداني، بسته شدن زودهنگام ريشه و رويش كانين به ناحيه شكاف در بيماران شكاف كام، مي‌باشد. علل ثانويه شامل فشارهاي غيرطبيعي عضلاني، بيماري‌هاي تب‌دار، مشكلات اندوكرين و كمبود ويتامين D است.

ارزيابي كلينيكي

ارزيابي دقيق كلينيكي بيماراني كه كانين نهفته دارند، براي تشخيص صحيح و طرح درمان مناسب مهم است. معاينات خارج دهاني بيمار به ارزيابي سيمتري و شكل صورت كمك مي‌كند. رابطه دقيق خط وسط دنداني فك بالا نسبت به خط وسط صورت، بايد در مد نظر قرار گيرد. در بيماراني كه داراي كانين نهفته يك طرفه هستند، خط وسط فك بالا عموماً به سمتي كه دندان نهفته وجود دارد، منحرف مي‌شوند. تشخيص افتراقي بين انحراف خط وسط به‌صورت دنداني از انحراف خط وسط به علت ناهنجاري در apical base مهم است. سفالومتري Frontal در تشخيص علت و ارزيابي وجود انحراف خط وسط در اثر apical base كمك مي‌نمايد. روابط centric relation و centric occlusion بايد به‌دقت مورد مطالعه قرار گيرد. انحراف خط وسط ناشي از جابجايي فانكشنال، بايستي از انحراف خط وسط در اثر مشكلات دنداني يا apical base افتراق داده شود. مرحله تكامل دنداني به‌منظور تشخيص بين كانين نهفته‌اي كه قادر به روش است و كانين نهفته‌اي كه رويش آن به تأخير افتاده است، بايد مشخص گردد. تأخير در رويش كانين‌هاي دائم بعد از 14 سالگي دليل كافي بر نهفتگي كانين است. باقي ماندن بيش از حد كانين شيري نشانه نهفتگي دندان كانين دائم است.

روابط overjet و overbite بايد مورد بررسي قرار گيرد. ارزيابي فرم قوس و قرينگي آن بايد به‌طور كلينيكي و در روي مدلها انجام شود. وجود فضا در دندان‌هاي قدامي همراه با انحراف خط وسط يا بدون آن، اغلب در اثر وجود كانين‌هاي نهفته دو طرف فك بالا است. Distal tipping دندان‌هاي قدامي فك بالا دليلي براي نزديكي تاج كانين به ريشه دندان لترال است. ممكن است در غياب دندان كانين شيري، فضاي بين لترال و اولين پره مولر به علت حركت دندان‌هاي مجاور، كاهش يابد.

معاينات بافت نرم، شامل لمس وستيبول و كام است. در بيماراني با كانين‌هاي نهفته يك طرفه، سمت راست با سمت چپ مقايسه مي‌شود. متخصص ارتودنسي با لمس مخاط مي‌تواند ميزان ارتفاع بافت نرم پاليت يا مخاط لبيال را، ارزيابي كند و اگر كانين‌ها خيلي عميق واقع نشده باشند، وجود آن‌ها مشخص مي‌گردد. راديوگرافي، تشخيص كلينيكي را، تأييد مي‌كند و محل دقيق اين دندان‌ها را، نشان مي‌دهد.

ارزيابي راديوگرافي

ارزيابي راديوگرافي دندان‌ها وسيله بسيار خوبي در تشخيص و تعيين محل كانين نهفته است. راديوگرافي پري اپيكال در تشخيص وجود تحليل ريشه در دندان‌هاي مجاور كانين نهفته مفيد است. روش‌هاي متعدد راديوگرافي وجود دارد كه متخصص ارتودنسي، براي ارزيابي موقعيت كانين‌هاي نهفته، از آن‌ها استفاده مي‌نمايد. به منظور ارزيابي دقيق‌تر موقعيت كانين استفاده از دو يا تعداد بيشتري از روش‌هاي راديوگرافي كه مي‌تواند پلان‌هاي فضايي مختلفي را، مشخص مي‌نمايد، توصيه مي‌گردد. معمولاً راديوگرافي‌هاي پري اپيكال براي ارزيابي موقعيت كانين‌هاي نهفته مورد استفاده واقع مي‌شود. بااستفاده از تكنيك tube-shift يا قانون clark مي‌توان موقعيت كانين را ارزيابي نمود. در اين تكنيك دو راديوگرافي پري اپيكال از يك دندان با تغيير زاويه افقي انجام مي‌گيرد. اگر دندان نهفته، در مسير تيوپ حركت كند، دندان در سمت لينگوال است ولي اگر حركت دندان در مخالف حركت تيوب بود، دندان نهفته در سمت باكال قرار دارد. (قانون slob) همچنين زواياي تيوب مي‌تواند در جهت عمودي در حدود 20 درجه در هنگامي كه دو فيلم راديوگرافي متوالي گرفته مي‌شود، تغيير نمايد. در اين حالت، دندان باكالي در مسير مخالف منبع اشعه حركت مي‌كند. (قانون buccal-object) راديوگرافي‌هاي پري اپيكال در ارزيابي وجود تحليل ريشه در دندان‌هاي مجاور، شرايط پريودنتال آن‌ها و تقارب ريشه‌ها مفيد هستند.

براي تشخيص موقعيت باكولينگوال دندان‌هاي كانين نهفته، راديوگرافي اكلوزال گرفته مي‌شود. راديوگرافي‌هاي اكلوزال، براي ارزيابي تعيين موقعيت افقي كانين و موقعيت تاج واپكس آن‌ها نسبت به دندان‌هاي ديگر، بسيار مفيد است. مشكلي كه در ارزيابي اين راديوگرافي‌ها وجود دارد، احتمال superimpose شدن كانين بر روي دندان‌هاي مجاور است. در اغلب موارد راديوگرافي‌هاي پانوركس در خلال معاينات كلينيكي گرفته مي‌شود هرچند ارزش تشخيص آن در مورد كانين نهفته مشخص شده است، اما هنوز بحث‌برانگيز مي‌باشد. اگرچه راديوگرافي‌هاي پانوركس فقط اطلاعات محدودي راجع به موقعيت باكولينگوالي دندان، مي‌دهند ولي اخيراً مشخص شده است، كه رابطه نوك كاسپ كانين با نيمه ديستالي ريشه لترال ممكن است، علامت خوبي براي نهفتگي پالاتالي دندان باشد. سفالومتريهاي frontal و lateral در تشخيص ارتودنسي لازم است. راديوگرافي‌هاي frontal در ارزيابي موقعيت و axial inclination با كولينگوالي كانين كمك مي‌كند. اين اطلاعات در ارزيابي شدت نهتفگي كمك‌كننده است و در طرح درمان و ارزيابي سيستم نيروي لازم، براي تصحيح مال اكلوژن مهم است. هم‌چنين سفالومتري‌هاي frontal به تشخيص رابطه كانين با دندان‌هاي قدامي كمك مي‌كند. راديوگرافي‌هاي lateral براي ارزيابي inclination مزيوديستالي و فاصله عمودي كه كانين بايد برويد به‌كار برده مي‌شود. اين اطلاعات براي طرح درمان و طرح دستگاه مناسب، ضروري است.

طرح درمان

زمان درمان براساس ارزيابي دقيق مرحله تكامل دندان‌ها، بسيار مهم است. تشخيص درست مي‌تواند مشكلات، و اهداف درمان را مشخص كند. در اغلب موارد به‌منظور قرار دادن يك اتچمنت ارتودنسي در روي دندان edpose كردن تا تاج كانين لازم است. به‌طور كلي اتچمنت ارتودنسي در روي تاج باند مي‌گردد و به محض اين‌كه كل تاج رويش پيدا كرد، توسط براكت جانشين مي‌شود. براساس موقعيت عمودي كانين و ميزان لثه موجود در اطراف دندان تكنيك جراحي انتخاب مي‌شود براي كانين‌هايي كه در سطح لبيال واقع شده‌اند و نوك كانين نهفته نزديك محل اتصال سمان و ميناي دندان لترال مجاور قرار دارد و منطقه وسيعي از لثه چسبنده موجود است، ژنژيوكتومي تجويز مي‌گردد. اگر لثه چسبنده به ميزان كافي موجود نباشد، بايستي apically positioned flap انجام شود. اين تكنيك هميشه براي كانين‌هايي كه نسبت به CEJ دندان‌هاي مجاور در جهت اپيكالي قرار دارند به‌كار برده مي‌شود.

تكنيك Flap/closed eruption در هنگامي كه دندان در بالاي وستيبول نزديك nasal spine قرار دارد، به‌كار مي‌رود. براي كانين‌هايي كه پالاتالي قرار دارند، جراحي كانين به‌صورت uncovering است، و به محض اين‌كه فضاي كافي در قوس براي رويش دندان ايجاد شده، اين روش جراحي انجام مي‌شود. ترتيب دقيق مراحل مختلف درمان به‌منظور رويش مؤثر كانين و آوردن آن به محل خودش در قوس، بايد انجام گيرد. به منظور ايجاد اكلوژن مناسب باكالي، باز كردن فضاي كافي براي كانين به منظور حركت، قبل از اين‌كه رويش فعال كانين شروع گردد، مفيد است. تكيه‌گاه كافي به‌منظور رويش كانين با حداقل عوارض ناخواسته، بايد مورد توجه قرار گيرد.

ارزيابي بيومكانيكي

روش‌هاي مورد استفاده براي درمان كانين‌هاي نهفته و عوارض آن

قرار دادن يك واير مستقيم در كانيني كه در باكال يا پالاتال خيلي بالا واقع شده است.

درمان كانين‌هايي كه در ناحيه باكال و بالا واقع‌اند بااستفاده از تكنيك‌هاي مختلف انجام شده است. chain elastic يا elastic thread براي كمك به رويش كانين به‌كار برده مي‌شود و مستقيماً به واير اصلي متصل مي‌گردد، ولي واير اصلي به دندان كانين متصل نيست. در اين تكنيك اگر واير اصلي خم شود، عوارض ناخواسته قابل توجهي مثل Tipping دندان‌هاي مجاور ايجاد مي‌شود و كنترل حركت كانين نامطلوب است در اين دستگاه load/deflection به علت اين‌كه نيروي كش‌ها سريعاً از بين مي‌رود، و به‌علت استفاده از يك واير بسيار سخت براي جلوگيري از deflection، خيلي زياد است.

قرار دادن واير كامل در درون براكت كانيني كه در سمت باكال و بالا واقع شده است، با جاسازي لوپ در واير استينلس استيل (براي مثال 016/0) يا بااستفاده از واير multistrand براي كاهش ميزان lad-deflection امكان‌پذير است. وايرهاي superelastic مي‌توانند در برابر خميدگي بدون تغييرشكل مقاومت كنند و قادرند مستقيماً در داخل براكت‌هاي كانين بسيار بالا در ناحيه باكال، قرار گيرند. بررسي دقيق سيستم نيرو بين براكت‌هاي كانين، پره مولر و لترال، نشان مي‌دهد كه حركت كانين با عوارض ناخواسته قابل پيش‌بيني، همراه است (شكل A 1-8). tipping پره مولرها در جهت قدام و tipping لترال‌ها در جهت خلف همزانبا intrusion آن‌ها امكان‌پذير است و باعث ايجاد open bite در ناحيه كانين مي‌گردد. اغلب كش‌هاي عمودي از باز شدن بايت در ناحيه كانين جلوگيري مي‌كند، البته در استفاده از كش همكاري بيمار لازم است. (شكل B 1-8).

براي محدود كردن اين عوارض يك روش استفاده از واير سخت و درگير نكردن كانين همراه با واير superelastic، براي كمك به حركت كانين، است. وايري كه به كانين متصل نيست بقيه دندان‌ها را دربرمي‌گيرد و باعث ايجاد تكيه‌گاه مناسبي مي‌گردد. واير اصلي كه به كانين متصل نيست بايد در ناحيه باكال به‌طوري از كانين فاصله داشته باشد، تا تداخلي با حركت كانين نكند و واير superelastic بر روي واير اصلي واقع مي‌گردد و مستقيماً به براكت كانين وصل مي‌شود. (همانند شكل B 2-8).

بااستفاده از واير اصلي مي‌توان نيروها و گشتاورهاي نامطلوب را، بر روي تعداد زيادي از دندان‌ها پخش كرد و بنابراين عوارض ناخواسته كلينيكي را به حداقل رساند.

دندان‌هايي كه پالاتالي واقع شده‌اند، توسط elastic chain يا elastic thread با اتصال به واير اصلي حركت مي‌كنند اگر كانين پالاتالي باشد لازم است كه در دو مسير حركت نمايد. يك نيروي عمودي براي حركت دندان به سطح اكلوژن و ديگري يك نيروي افقي براي حركت دندان به درون قوس است. در اغلب موارد استفاده از كش‌ها موجب عوارض ناخواسته روي دندان‌هاي مجاور مي‌گردد. در پلان افقي، حركت دندان كانين به طرف باكال، همراه با حركت دندان‌هاي مجاور به‌طرف لينگوال، چرخش Mesial-in در پره مولرها و چرخش distal-in در لترال‌ها است (شكل 3-8). در پلان عمودي حركت كانين نهفته بالاتالي، مشابه با عوارض كانين نهفته باكالي بسيار بالا، مي‌باشد. متصل نكردن كانين به واير اصلي و بستن با وايرهاي superelastic به‌طور موفقيت‌آميزي براي حركت پالاتالي كانين‌ها، مي‌تواند به‌كار برده شود. (شكل 4-8).

واير مستقيم در براكت كانين

شكل 1-8: واير مستقيم در براكت كانين و مثال كلينيكي از حركت كانين

شكل 1-8: A، در هنگامي كه واير مستقيم، در براكت كانيني كه بالا واقع است، قرار مي‌گيرد موجب به‌وجود آمدن مقداري نيرو مي‌گردد. B، مثال كلينيكي، از حركت كانيني كه در سطح بالا و باكال قرار دارد و به واير اصلي مستقيماً وصل شده است. براي جلوگيري از ايجاد open bite طرفي در ناحيه كانين، كش‌هاي مثلثي به‌كار برده مي‌شود.

مثال كلينيكي

شكل 2-8: A، مثال كلينيكي

شكل 2-8: A، مثال كلينيكي، دندان كانيني كه در باكال و بالا واقع شده با كمك واير superelastic در حال حركت است، واير اصلي كه باعث حفظ تكيه‌گاه مي‌شود، به كانين متصل نيست. B، كانين روئيده است و دندانهاي مجاور بااستفاده از وايري كه به كانين متصل نيست، تثبيت گرديده‌اند.

روش ديگر براي درمان كانين‌هاي نهفته بااستفاده از سيستم نيروي مناسب، و ارزيابي عوارض جانبي مشخص مي‌شود، و سپس دستگاه طرح‌ريزي مي‌گردد. كنترل عوارض ناخواسته، در خلال درمان كانين نهفته با دستگاه cantilever كه كانين را، از ساير دندان‌ها مجزا نمايد، امكان‌پذير است.

روش segmented براي حركت كانين نهفته

كانين‌هاي باكالي

طرح‌ريزي سيستم نيروي مناسب

كانين‌هاي نهفته باكالي به‌منظور قرار گرفتن در قوس لازم است، extrude شوند. سيستم نيروي مطلوب براي حركت اين دندان، يك نيروي extrusive است، كه به كانين وارد مي‌شود (شكل 5-8) براي ايجاد چنين سيستم نيرويي، يك نيروي single با استفاده از واير cantilever به‌كار برده مي‌شود. در اثر اين نيرو دندان‌هاي خلفي intrude شده و تحت گشتاور tip-forward قرار مي‌گيرند. (شكل 6-8). به علت اين‌كه نيروي extrusive نسبت به مركز مقاومت دندان در جهت باكال وارد مي‌شود، كانين لينگوالي مي‌گردد. (شكل A 7-8). همين‌طور دندان‌هاي خلفي در جهت باكالي tip مي‌شوند كه از نماي قدامي خلفي قابل مشاهده است (شكل B 7-8).

كانين پالاتالي

شكل 3-8: كانين پالاتالي

شكل 3-8: در هنگامي كه يك كانين پالاتالي در جهت باكال به‌كمك كش به‌سوي واير اصلي حركت مي‌كند ممكن است واير اصلي را، خم كند.

شكل 4-8: مثال كلينيكي از كانين پالاتالي

شكل 4-8: مثال كلينيكي از كانين پالاتالي

شكل 4-8: مثال كلينيكي از كانين پالاتالي كه به واير superelastic متصل است واير اصلي كه به كانين متصل نيست براي كنترل حركات ناخواسته، در دندانهاي تكيه‌گاه به‌كار برده مي‌‌شود.

حركت كانين باكالي

شكل 5-8: حركت كانين باكالي

شكل 5-8: سيستم نيروي لازم براي حركت كانين باكالي، به در موقعيت بالايي قرار دارد، مشاهده مي‌گردد.

طراحي سيستم نيرو در حال تعادل

شكل 6-8: طراحي سيستم نيرو در حال تعادل

شكل 6-8: طراحي سيستم نيرو در حال تعادل، براي حركت كانين باكالي كه در موقعيت بالايي واقع شده است را، نشان مي‌دهد.

طرح دستگاه ارتودنسي

بازوهاي cantilever در انتقال نيروي extrusive به كانين مفيد هستند چون محل انتقال نيرو از واير به براكت به‌صورت point contact است. بنابراين گشتاوري در براكت ايجاد نمي‌شود. وايرهاي cntilever از آلياژهاي با حافظه 025/0×017/0 اينچ ساخته شده‌اند (IMA) و از تيوب كمكي اولين مولر دائم به براكت كانين متصل شده است. به منظور ايجاد يك نقطه تماس، اتصال واير به براكت توسط ligature انجام شده است و واير به براكت مستقيماً متصل نشده است. (شكل 8-8) براي extrude كردن كانين نيروي 25 تا 30 گرم لازم است. در دندان‌هاي تكيه‌گاه گشتاور tip forward و نيروي intrusive ايجاد مي‌شود. قسمت تكيه‌گاه شامل دندان‌هاي خلفي يا كل قوس است در اين‌جا واير استينلس استيل سخت با قطر 025/0×019/0 به‌منظور جلوگيري از هرگونه تداخل يبا رويش دندان، در سطح باكال step دارد. به‌منظور افزايش تكيه‌گاه در قسمتي كه دندان كانين نهفته وجود دارد، سگمنت باكالي (واير 025/0×019/0 اينچ استينلس استيل) با دندان‌هاي خلفي، به‌صورت يك مجموعه درمي‌آيد. به‌منظور مسطح شدن پلان اكلوزال خلفي، ناشي از گشتاور tip forward بايد در هر ويزيت، دقت لازم به‌عمل آيد. وقتي كانين‌ها به‌صورت دو طرفه نهفته هستند، هدگير مي‌تواند براي كنترل پلان اكلوزال خلفي به‌كار رود. استفاده از وايري كه به كانين متصل نيست باعث مي‌شود كه، عوارض ناخواسته به تعداد زيادي از دندان‌ها پخش شود و اثرات كلينيكي آن‌ها به حداقل برسد. اين روش در اكثر موارد توصيه مي‌شود. palatal bar براي ثبات قسمت‌هاي باكالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اگر كانين در ناحيه باكالي نهفته باشد حركت لينگوالي كانين براي تصحيح موقعيت لينگوالي آن بسيار كمك‌كننده است.

رويش كانين

شكل 7-8: رويش كانين

شكل 7-8: عوارض جانبي مربوط به رويش كانين را نشان مي‌دهد. A، در زماني‌كه كانين extrude مي‌شود در جهت لينگوالي، tip مي‌شود. B، در زماني‌كه كانين extrude مي‌شود مولر در جهت باكالي tip مي‌شود.

مثال‌هاي كلينيكي از كانين باكالي

شكل 8-8: مثال‌هاي كلينيكي از كانين باكالي

شكل 8-8: مثال‌هاي كلينيكي، از كانين باكالي، كه در موقعيت بالايي واقع شده است و همراه با بازوي cantilever كه در تيوپ كمكي مولر قرار دارد. نشان داده مي‌شود. A، cantilever فعال شده است. B، cantilever در محل خود، قرار گرفته و كانين رويش پيدا كرده است.

كانين‌هاي پالاتالي

سيستم نيروي مناسب

وقتي كانين‌هاي نهفته پالاتالي باشند لازم است دندان‌ها در جهت باكالي رويش يابند. نيروي لازم براي حركت كانين در تعادل با نيروي intrusion و گشتاور tip forward در دندان‌هاي خلفي، مي‌باشد. در پلان افقي، همان‌گونه كه كانين‌ها رويش مي‌يابند، در جهت لينگوال و دندان‌هاي خلفي در جهت باكال جابه‌جا مي‌شودن، زيرا نيروهاي عمودي نسبت به مركز مقاومت دندان در جهت باكال اعمال مي‌شود. tipping باكالي كانين‌ها بااستفاده از نيروي باكالي اضافي به براكت انجام مي‌شود. همان‌گونه كه كانين باكالي مي‌گردد، مولر در جهت لينگوال tip مي‌يابد و به‌طور همزمان در جهت Mesial-in مي‌چرخد (شكل 9-8).

حركت كانين پالاتالي به سمت باكال

شكل 9-8: حركت كانين پالاتالي به سمت باكال

شكل 9-8: در اين شكل سيستم نيروي لازم، براي حركت كانين پالاتالي به سمت باكال مشاهده مي‌شود.

مثال كلينيكي از حركت كانين نهفته پالاتاي

شكل 10-8: مثال كلينيكي از حركت كانين نهفته پالاتاي

شكل 10-8: مثال كلينيكي از حركت كانين نهفته پالاتاي، توسط واير cantilever كه در تيوپ كمكي مولر قرار داده شده است را نشان مي‌دهد.

طرح دستگاه

cantilever در سمت باكال دندان‌هاي خلفي قرار دارد و براي حركت دندان‌هاي نهفته پالاتالي نيز، استفاده مي‌گردد. jacoby فنرهاي ballista به قطر 014/0 يا 016/0 يا 018/0 اينچ از واير استينلس استيل، كه در تيوب هدگير و در باكال تيوب مولر اول فك بالا به‌منظور جلوگيري از چرخش واير قرار مي‌گيرد را، بررسي نمود. در هر دو سمت فك، دندان‌هاي تكيه‌گاه شامل transpalatal روي مولرهاي اول و پره مولرها، مي‌باشند. طرح ساده‌تر بااستافده از cantilever كه از تيوب كمكي مولر اول با عبور از سطح اكلوژن به كانين متصل است، كه در شكل 10-8 نشان داده شده است، به‌كار مي‌رود. در ابتدا نيروي extrusive به كانين وارد مي‌شود و فعال كردن واير در جهت باكال هم‌زمان با رويش كافي كانين انجام مي‌گيرد. تقويت تكيه‌گاه قسمت خلفي با ورود واير اصلي 019/0×025/0 استينلس استيل همراه با tanspalatal bar انجام مي‌شود. اين روش، كمك به كنترل چرخش مزيولينگوالي دندان‌هاي تكيه‌گاه مي‌نمايد.

وقتي كانين‌هاي نهفته در قسمت بالاي كام قرار دارند و دسترسي به آن‌ها از طرف باكال مشكل است، وايرهاي cantilever از سمت كام مورد استفاده واقع مي‌شوند. وايرهاي cantilever از استينلس استيل يا از آلياژهاي با حافظه 025/0×017/0 اينچ هستند كه در تيوب‌هايي به ضخامت 036/0 اينچ، قرار مي‌گيرند، يا اين‌كه مستقيماً بر روي palatal bar لحيم مي‌گردند. (شكل‌هاي B، A 11-8). اين وايرها غالباً براي extrude كردن كانين‌ها به‌كار مي‌روند و به محض اين‌كه كانين‌ها به ميزان كافي extrude شدند توسط buccal cantilever جايگزين مي‌شوند.

وايرهاي cantilever از قسمت باكال دندان‌هاي خلفي يا از palatal bar مي‌توانند به‌طور همزمان استفاده شوند (شكل 12-8). واير اصلي همه دندان‌ها، به‌جز كانين را، به‌منظور تقويت تكيه‌گاه دربرمي‌گيرد. واير cantilever توسط واير ligature براي ايجاد تماس نقطه‌اي، به كانين بسته مي‌شود.

كانين نهفته پالاتالي با واير cantilever در تيوپي

شكل 11-8: كانين نهفته پالاتالي با واير cantilever در تيوپي

شكل 11-8: كانين نهفته پالاتالي با واير cantilever در تيوپي كه بر روي palatal bar لحيم شده است، مشاهده مي‌گردد. A، واري cantilever فعال شده است. B، واير cantilever در محل بسته شده است.

دو كانين نهفته پالاتالي

شكل 12-8: دو كانين نهفته پالاتالي

شكل 12-8: دو كانين نهفته پالاتالي يكي با واير buccal cantilever و ديگري با palatal cantilever در حال رويش باشند.

خلاصه

درمان كانين‌هاي نهفته باكالي يا پالاتالي، بحث‌برانگيز است. تشخيص زمان درمان، بسيار مهم است. طرح و تكنيك درمان بايد، براساس معاينه دقيق و انتخاب نوع نيروي لازم براي ايجاد حركت دنداني در نظر گرفته مي‌شود. طرح دستگاه‌ها براساس اهداف درمان و سيستم نيروهاي مطلوب، پيشرفت كرده است.

دانلود فصل هشتم (كانين نهفته: تشخيص، طرح و تكنيك درمان )از کتاب اصول بیومکانیک ناندا در دستگاههای ارتودنسی

دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام وقت بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *