اطلاعات عمومی دندانپزشکی

تعداد دندان های انسان

تعداد دندان های انسان

بررسی های آماری نشان می دهند که در طول قرن ها، شکل و تعداد دندان های انسان دچار تغییرات مهمی شده اند. با تغییر رژیم غذایی انسانها، اندازه فک، دندانها و حتی تعداد آنها دچار دگرگونی های چشمگیری شده است. در ادامه این مطلب تعداد دندان های انسان را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد.

تعداد هر یک از انواع دندان های انسان امروزی

در طول عمر انسان در مجموع 52 دندان در دهان رویش می کند که جوانه های این دندان ها در دوران جنینی شکل گرفته است. این دندان ها شامل 20 دندان شیری یا موقت و 32 دندان دایمی یا اصلی می شوند. در ادامه به معرفی انواع دندان انسان و تعداد هر یک از آنها می پردازیم:

تعداد دندان های شیری

تعداد دندان های شیری 20 عدد بوده که در هر فک 10 دندان قرار می گیرد. تعداد این دندان ها در هر فک شامل چهار دندان جلویی، دو عدد نیش و چهار عدد آسیا می شود. رشد این دندان ها از 6 ماهگی شروع می شود و تا سه سالگی ادامه دارد. دندان های جلویی 6 تا 18 ماهگی درآمده و در حدود 6 تا 8 سالگی می افتند. زمان رشد دندان های نیش حدودا 16 تا 22 ماهگی و زمان افتادن آن ها بین 10 تا 12 سالگی است. دندان های آسیا نیز بین 19 تا 33 ماهگی رشد کرده و در 10 تا 12 سالگی می افتند.

تعداد دندان های شیری و دندان های دایمی در انسان در دو فک بالا و پایین

تعداد دندان های دایمی یا اصلی

دندان های دایمی شامل 32 عدد دندان و 16 دندان در هر فک می شود. تعداد این دندان ها در هر فک شامل 4 دندان جلویی، 2 دندان نیش، 4 دندان آسیای کوچک و 6 دندان آسیای بزرگ است که آخرین دندان آسیای بزرگ، دندان عقل نامیده می شود.

دندان های مختلف نقش های مختلفی بر عهده دارند. در ادامه هریک از دندان های انسان را معرفی کرده و تعداد آنها را ذکر خواهیم کرد.

تعداد دندان های جلویی (پیش)

دندان های جلویی (پیش یا قدامی) در قسمت جلویی دهان شما قرار دارد. چهار عدد از آنها در فک بالا و چهار عدد در فک پایین وجود دارد. این دندان ها سطح سایشی بالایی دارند و پهن هستند و از همین رو سطح تماس زیادی با غذا پیدا می کنند. نقش اصلی این دندان ها گرفتن غذا و پاره کردن آن است.

معرفی انواع دندان انسان که بر روی دو فک بالا و پایین مشخص شده است

در انسان های نخستین نیز تعداد این دندان ها 4 عدد بوده ولی از نظر شکل با دندان های انسان های امروزی کاملا متفاوت بوده است. این دندان ها در گذشته بلند تر و تیز تر بوده اند که متناسب با تغذیه آن ها بوده است. در طی سال ها تعداد این دندان ها نیز در برخی انسان ها کاهش پیدا کرد، طوری که در بعضی از انسانها امروزه دندان های جلویی شماره 2 غایب هستند و عدم وجود آنها سبب نازیبایی در لبخند می شود.

تعداد دندان های نیش

هر انسان 4 دندان نیش دارد که از بقیه تیزتر هستند. نوک تیز بودن این دندان ها سطح تماس با غذا را کاهش داده و فشار روی لقمه ها را افزایش می دهد. دندان های نیش برای تکه تکه کردن غذا و ایجاد سوراخ در لقمه ها استفاده می شوند. دندان های نیش انسان های گذشته نیز 4 عدد بوده، با این تفاوت که این دندان ها بسیار بلند تر و تیزتر بوده و شباهت زیادی به آنچه در حیوانات شکارچی امروزی می بینیم داشته است. در کنار این دندان ها یک فاصله وجود داشته تا دندان نیش رو به رو در آن فاصله قرار گرفته و فک به درستی بسته شود.

چهار نوع از دندان انسان (جلویی، نیش، آسیای کوچک و آسیای بزرگ)

تعداد دندان های آسیای کوچک

در هر فک چهار دندان آسیای کوچک قرار داد که دو به دو در کنار دندان های نیش قرار می گیرند. این دندان ها سطح سایشی پهن یا برآمدگی های تیز دارند که برای جویدن، له کردن و ساییدن مواد غذایی کاربرد دارند. انسان های نخستین نیز دارای 4 عدد آسیای کوچک در هر فک بوده اند که سایز بزرگ تری داشته و برآمدگی های روی آن ها به مراتب تیز تر بوده اند. امروزه تعداد این دندان ها نیز در حال کاهش است.

در برخی انسان های امروزی، از سری دندان های آسیای کوچک، جوانه های دندان های شماره 5 آنها کوچک تر از حالت معمولی تشکیل می شود و یا ممکن است جوانه این دندانها تشکیل نشده باشد. بدین ترتیب به علت عدم فضای کافی در فک ها، تعداد دندان ها کمتر می شوند. اگر تعداد دندان ها زیاد و فک کوچک باشد، دندان ها بطور نامنظم و شلوغ رویش پیدا می کنند. بنابراین برای درمان باید نزد متخصص ارتودنسی رفته و درمان ارتودنسی را آغاز کنند.

دندان عقل از نمای نزدیک

تعداد دندان های آسیای بزرگ

این دندان ها که تعداد آن ها 6 عدد در هر فک است، در انتهای هر سمت فک دیده می شوند. دندان های آسیای بزرگ به ترتیب آسیای اول، دوم و سوم نامیده می شوند و سومین آسیا به دندان عقل معروف است. این دندان ها بیشترین سطح تماس را با غذا دارند و برای له کردن، جوییدن و ساییدن هر چه بیشتر غذا کاربرد دارند.

البته گفته می شود که دندان های عقل در جویدن غذا تاثیری ندارند، در حالی که در انسان های اولیه برای جویدن و خرد کردن غذا به کار می رفته است. این دندان ها در اغلب افراد به کمک جراحی خارج می شوند. دندان های آسیای بزرگ در انسان های نخستین 6 عدد دندان بسیار بزرگ در هر فک بوده است که برآمدگی های اره مانند و تیز داشته اند. در انسان های امروزی دو عدد از این دندان ها درهر فک در حال از بین رفتن و تحلیل می باشند که امروزه آن ها را به نام دندان عقل می شناسیم.

انسان های آینده دارای 4 عدد دندان آسیای بزرگ در هر فک خواهند بود، به عبارت دیگر در انسانها دندانهای عقل در شرف کم شدن و یا عدم تشکیل می باشند. اگرچه این دندان ها در برخی انسان های امروزی نیز وجود ندارند یا به گونه ای هستند که باید از طریق جراحی خارج شوند.

نگاه کلی به تغییرات فک و صورت و دندانها در طول زمان

انسان های اولیه فکی بلند داشتند که منجر به نمایه سازی چهره می شد و حالت چانه ای نداشت. امروزه فک ها کوچک تر شده و حالت چانه ای دارد که یکی از فاکتور های زیبایی در انسان امروزی می باشد.

وضعیت قرار گیری دندان نیش در انسان اولیه

حدود هفت میلیون سال پیش اجداد اولیه ما فک های بسیار بلند و کوچکی داشتند که منجر به نمایه سازی چهره می شد. دندان های نیش آن ها بلند و دارای نوک تیز بودند. همچنین دندان ها در دو ردیف موازی قرار گرفته بودند. فک و دندان اجداد ما شبیه دندان های شامپانزه مدرن بودند و دندان ها به صورت مستطیل یا U در فک قرار گرفته بودند. یک دیاستم (شکاف) در کنار هر دندان نیش وجود داشت. این شکاف ها فضاهایی بودند که نیش های بزرگ در هنگام بسته شدن فک می توانستند در آن جای بگیرند. در فک بالا، شکاف در جلوی دندان نیش و در فک پایین، پشت دندان نیش بود.

حدود 5.5 میلیون سال پیش، دندان های نیش شروع به کوچک تر شدن کردند. تحقیقات نشان می دهند که 2 میلیون سال بعد از فرایند کوچک شدن آن ها، دندان ها از عقب به جلو شروع به مرتب شدن کردند.

حدود 1.8 میلیون سال پیش دندان نیش گذشتگان، مانند انسان های امروزی، کوتاه و نسبتاً صاف شدند و فک آن ها نیز کوتاه تر گردید. این حالت، صورت را عمودی تر کرده و ردیف های کناری دندان ها را مجبور نمود تا به شکل قوس گرد در بیایند.

روند تغییرات فک و صورت انسان در طول زمان

مقایسه دندان های انسانهای اولیه و امروزی

دندان های پیشین (چهار دندان جلویی در بالا و پایین) نسبتاً بزرگ بودند. دندان های ثنایای فوقانی وسیع بوده و از بیرون دیده می شدند. دندان های نیش در مردان بسیار بلند، نوک تیز و بسیار بزرگ تر از زنان بودند. دندان های مولر (دندان های آسیا) بزرگ بودند. دندان های مولر در سطح آسیاب دارای برآمدگی (برجستگی) بودند. دندان ها توسط یک لایه نازک از مینا پوشانده شده بودند.

تکامل انسان های مدرن شامل ایجاد ویژگی های متمایز صورت و دندان است. دندان ها به شکل قوس یا سهموی گرد در داخل فک قرار گرفته اند. هیچ شکافی در کنار دندان های نیش وجود ندارد.

دندان های پیشین نسبتاً کوچک شده اند. دندان های پیشین باریک و عمودی هستند. دندان نیش کوتاه است (تقریباً هم سطح با دندان های دیگر). دندان های نیش نسبتاً صاف هستند و از نظر اندازه در مردان و زنان مشابه اند. دندان های مولر (دندان های آسیا) کوچک تر شده اند. دندان های مولر نسبتاً مسطح، با لبه های گرد و برجسته هستند. دندان ها توسط یک لایه ضخیم مینا پوشانده شده اند.

سوالات متداول تعداد دندان های انسان

تعداد دندان های انسان بزرگسال چقدر است؟

یک انسان بطور طبیعی دارای 32 عدد دندان بوده که این تعداد شامل دندان های پیش، نیش، آسیا و دندان های عقل می باشد.

دندان های پیش، نیش و آسیا چه تعداد است؟

هر فرد در دهان خود دارای هشت دندان پیش(جلویی)، چهار دندان نیش، هشت دندان آسیای کوچک و هشت دندان آسیای بزرگ است.

یک فرد بطور طبیعی در دوران نوجوانی باید چه تعداد دندان داشته باشد؟

در یک فرد نوجوان (بین 12 تا 18 سال) رویش دندان ها بطور کامل انجام شده و باید تعداد 28 دندان داشته باشد.

آیا تعداد دندان ها در افراد دارای فک کوچک، کمتر است؟

خیر، تعداد دندان ها ارتباطی به اندازه فک انسان نداشته و این تعداد در همه افراد یکسان است. اما کسانی که فک کوچکتری دارند، بدلیل اینکه فضای کافی برای رشد دندان ندارند دندان هایشان نامرتب رویش می کنند.

آیا تعداد دندان های انسان ها به تدریج رو به کاهش است؟

بله، محققان و دندان پزشکان بر این باورند که تعداد دندان ها و شکل آن ها همچنان در حال تغییر و تحول است و ممکن است در قرن های آینده تغییرات زیادی داشته باشد. از مهم ترین این تغییرات پیش بینی شده، کاهش تعداد دندان ها در انسان ها می باشد.

اطلاعات مربوط به تعداد و نوع دندان های انسان های پیشین از کجا جمع آوری شده اند؟

اطلاعات مربوط به دندان های انسان های اولیه از فسیل ها و اسکلت به جا مانده به دست آمده است که کمک شایانی در کشفیات جدید به انسان می کند.

بیشترین مشکل انسان های امروزی با دندان هایشان چیست؟

بیشترین مشکل انسان امروزی با دندان هایش حفره ها و پلاک های دندانی است که موجب پوسیدگی می شود.

عملکرد فک و دندان از گذشته تا به امروز چه تغییری کرده است؟

عملکرد دندان های انسان های امروزی بیشتر زیبایست، در صورتی که در انسان های پیشین خوردن غذاهای شکاری مد نظر بوده است. این نیز یکی دیگر از تفاوت دندان های انسان های اولیه و مدرن می باشد.

آیا مشکلات دندانی انسان های امروزی مانند پوسیدگی در انسان های اولیه هم وجود داشته؟

با توجه به تحقیقات به عمل آمده، انسان های اولیه این مشکلات را نداشته اند.

مطالعات بر روی فسیل ها خبر از وجود خطوط افقی و شیار هایی در مینای دندان می دهند، این خطوط نشانگر چیست؟

شیارهای روی دندان های انسان های اولیه نشان دهنده تجربه استرس در زندگی است. وجود شیارها در دندان های انسان های پیشین یکی دیگر از تفاوت دندان های انسان های اولیه و امروزی است.

دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام (پروفسور) بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

55 دیدگاه برای “تعداد دندان های انسان

 1. Avatar نرگس گفت:

  سلام. آقای دکتر امکان داره دندان عقل بصورت نهفته یا اصلا رویش نکنه؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. بله، می تواند دندان عقل نهفته باشد و بهتر است دندان عقل نهفته با جراحی خارج شود.

 2. Avatar بریو گفت:

  سلام، خسته نباشید.
  دندان‌های بالایی من، طرف راست هفت‌تا و طرف چپ شش‌تا هستن که مجموع همه‌ی اونها با دوندان های پایینی بیست و هفت تا میشه.
  به نظرتون طبیعیه؟؟؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. تعداد دندان های فک بالا بهمراه دندان عقل 16 دندان است و فک پایین نیز با دندان عقل 16 عدد است.

 3. Avatar فرناز گفت:

  سلام. امیدوارم خوب باشید.
  من ۳۴ ساله‌ام. الان ۲۸ تا دندون دارم.
  یک بار در ۱۲ سالگی و یک بار در بزرگسالی، دو تا از دندونام رو کشیدم. یکیشو چون جای عجیبی در اومده‌بود و اون یکی رو چون خراب بود و دکتر بعد از دیدن عکس گفت می‌کشه تا دندون عقلم از زیرش دربیاد و جاشو پر کنه. که همینطور شد اما نصفه.

  الان با توجه به این که در مجوع ۳۰ تا دندون دارم و مشکل و دردی ندارم، لازمه عکس بگیرم ببینم دوتا دندونی که کم دارم کجان؟
  یعنی اگه عقل نهفته باشن و آزاری نداشته باشن لازمه پیگیری کنم؟
  در گذشته عکس گرفتم و اصلا یادم نمیاد دندون نهفته‌ای داشته باشم. ممکنه اصلا جوانه نزده باشن؟

  یا به نظر شما اون دندون عقل نصفه رو که بارها دکتر موقع معاینه سالانه دیده و چیزی نگفته، رها کنم به حال خودش؟

  با سپاس

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. اگر دندان نهفته عقل داشته باشید توصیه می شود با جراحی دندان عقل بیرون آورده شود. در صورتی که دندان عقل جوانه ای نداشته باشد مشکلی نیست و دندانی که نیمه رویش کرده باید با توجه به رادیوگرافی بررسی شود که ریشه آن به چه صورت است. اطلاعات بیشتر مراجعه به این لینک ها کشیدن یا نکشیدن دندان عقل و زمان مناسب کشیدن دندان عقل و کشیدن دندان عقل و درد

 4. Avatar کیارش گفت:

  سلام دکتر من الان ۱۸ سالمه و تعداد دندان های نیش فک پایین من ۴ تا هست این ایا غیر عادیه ؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. در هر فک دو تا دندان نیش رویش دارد. ممکن است دندان نیش نهفته یا دندان اضافی رویش کند. باید به یک متخصص ارتودنسی باتجربه مراجعه نمایید تا با درمان ارتودنسی درمان شود.

 5. Avatar علیرضا مهدوی گفت:

  سلام وقت به خیر من ۴۲ سالمه و فک بالای من کلا ۱۴ تا دندون داره مگر نباید ۱۶ تا باشه ؟باید چه کاری،انجام بدم

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. دندان های دائمی در هر فک 16 دندان بهمراه دندان عقل است. ممکن است دندان عقل شما بصورت نهفته است و رویش نکرده با معاینه توسط دندانپزشک تشخیص داده می شود.

 6. Avatar مرتضی گفت:

  سلام آقای دکتر وقت بخیر
  بنده در فک بالا 12 و در فک پایین 14دندان دارم. تصور میکنم دندان بین نیش و جلویی (شماره 2) وجود ندارد. فاصله خالی هم بین دندانها وجود ندارد. در واقع فکر میکنم فک کوچک است که البته محسوس نیست. آیا روشی برای بزرگتر کردن فک و ایمپلنت دو دندان وجود دارد؟ چرا که در حال حاضر لبخند من کوچک است و در واقع زمان لبخند تنها 6 دندان از بالا دیده می‌شود. پیشنهاد شما چیست؟ 35 سال دارم. با سپاس

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. ابتدا باید دندان شما توسط ارتودننتیست بررسی شده تا مناسب‌ ترین روش برای شما انتخاب شود. برای این کار توصیه می‌شود به ‌یک متخصص ارتودنسی مراجعه کنید، چرا که نوع تشخیص، طرح درمان ارتودنسی مناسب، به‌ شما در رسیدن به‌ بهترین نتیجه درمانی کمک خواهد کرد. برای دادن طرح درمان صحیح نیاز به اطلاعات بیشتری است. مثلا اطلاعاتی راجع به شیب دندان ها، وضعیت فکین، میزان شلوغی دندان ها، وضعیت رادیوگرافی و غیره. بنابراین به شما توصیه میشود برای طرح درمان مناسب از مطب وقت معاینه بگیرید. معاینه به صورت رایگان انجام می شود.

 7. Avatar میم گفت:

  خیلی مطلب جالبی بود، مخصوصا این موضوع که به مرور تعداد دندان ها کاهش پیدا میکنه، آیا علتش نوع غذاهایی هست که میخوریم؟! و اینکه چرا بعضی افراد دندان های منظم تری دارن در حالی که دندان های یکسری افراد نامنظم و فشرده هست؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. دلایل متعددی برای بی نظمی دندان ها وجود دارد. ممکن است فرد فک کوچک را از مادر و دندان های درشت را از پدر یا بالعکس به ارث برده باشد. اطلاعات بیشتر مراجعه به این دو لینک نامرتبی و شلوغی دندان ها و ارتودنسی و درمان شلوغی دندان ها

 8. Avatar آتی گفت:

  سلام، من درسن 15سالگی یکی از دندان های نیش فک بالام افتاد و دندان دائمی می‌خواهد بیاد جایگزینش بشه ولی کامل جایگزین نشده و الان حدود پنج شش ماهی هست آیا کامل جایگزین میشه یان؟

 9. Avatar امیر گفت:

  داداش من دندون جلوش شکسته بعد سمت چپ دندون از راست هم تیزتر هم بزرگتر با سیقل دادن بهش میشه درستش کرد؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. به دندانپزشک متخصص ترمیمی مراجعه نمایید. بله می شود دندان را ترمیم و با ماده همرنگ دندان یا کامپوزیت پر کرد.

 10. Avatar نیلا گفت:

  سلام وقتتون بخیر.من 23 سالمه و 29 تا دندون دارم با 3 تا دندون عقل که هنوز در نیاوردم میشه 31 تا
  آیا تعداد دندونام کمه طبیعیه؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. تعداد دندان ها با دندان عقل 32 تا دندان می شود. یکی از دندان های عقل شما رویش کرده است ممکن 3 دندان عقل نهفته باشد. می توانید تعداد دندان ها را خودتان در آیینه بررسی کنید یا جهت معاینه و بررسی دندان هایتان به دندانپزشک مراجعه نمایید.

  2. Avatar آذر گفت:

   سلام. ممکن است دندان عقلم به صورت نهفته بماند؟

   1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

    باسلام. دندان عقل نهفته باید جراحی و خارج گردد. به متخصص مراجعه تا راهنمایی های لازم پس از معاینه کلینیکی داده شود. اطلاعات بیشتر دندان نهفته

 11. Avatar علی علی گفت:

  سلام خسته نباشید من ۱۴ سالمه
  ۲ تا از دندون های شیری جلویی فک بالام نیفتاده
  زیرش هم دندون هست
  میخواستم بدونم اگه بکشم
  رویش می کنه دندون های دائمیم؟؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. خیلی نادر است که در سن 14 سالگی دندان های شیری جلویی نیفتاده باشد. اگر تاکنون نیفتاده است می تواند دندان دائمی باشد. باید رادیوگرافی تهیه و مشاهده گردد تا بتوان براساس آن پاسخ قطعی را اعلام کرد. اطلاعات بیشتر مراجعه به این لینک زمان رویش دندان

 12. Avatar محمد امین لامی گفت:

  سلام دکتر من ۱۵ سالگیم دندان پیش میانیم لق شد و افتاد وتا الان که ۱۸ سالمه در نیومده آیا احتمال داره دوباره دندونم دوباره رویش کنه اگه نیست میشه راهکارش رو بهم بگید چیکار کنم

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. به دندانپزشک مراجعه نمایید تا معاینات کلینیکی انجام شود. با مشاهده رادیوگرافی دندان می توان متوجه شد که جوانه دندانی وجود دارد یا خیر. کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به این لینک دندان نهفته

 13. Avatar ناصر ابراهیمی گفت:

  سلام آقای دکتر پسر من با دوستاش بازی کرده که دو تا دندون جلو فک بالا،همون های که توی سن ۷سالگی می افتند شکسته واذیت میشه غذا میخوره وتوی زیبای صورتش تاثیر بدی گذاشته آیا این دندان ها رو بکشیم دندون در میاره 11سالشه لطفاً راهنمایی

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. در سن 11 سالگی این دندان دائمی است. رویش مجدد ندارد. به دندانپزشک مراجعه نمایید پس از معاینه راهنمایی های لازم به شما داده می شود. دندان شکسته شده را می توان ترمیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به این لینک ترمیم دندان شکسته

 14. Avatar رها گفت:

  سلام اقای دکتر خسته نباشید.من ۲۵سالمه. در فک بالا دندان های نیش چپ وراست سه تا شیری دارم هنوز نیوفتاده و دوتا نهفته دارم ایا اگر اون شیری هارو بکشم نهفته ها در میان؟ و اگر در میان چه مدت طول میکشه کامل جای خودشونو پر کنن؟

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. بله می توانید درمان ارتودنسی انجام دهید. باید معاینه کلینیکی انجام شود. پس از معاینه از دندان ها و فک شما راهنمایی های لازم به شما داده می شود.برای طرح درمان نیاز به اطلاعاتی راجع به شیب دندان ها، وضعیت فکین، میزان شلوغی دندان ها، وضعیت رادیوگرافی و غیره است. بنابراین به شما توصیه میشود برای طرح درمان مناسب از مطب وقت معاینه بگیرید. معاینه به صورت رایگان انجام می شود. می توانید با شماره تلفن مطب 22011892 جهت گرفتن وقت قبلی تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به این دو لینک درمان دندان نیش نهفته با ارتودنسی و دندان نهفته

 15. Avatar امیر گفت:

  با سلام خدمت شما
  من در بچگی دندان شیری نیش فک بالا رو کشیدم
  و الان این دندان رو ندارم ، به پزشک هم مراجعه کردم گفتن که یک دندان کم دارم یعنی دندان نهفته یا … نیست
  و اینکه فاصله دندان هام برای ایمپلنت یا ارتودنسی مناسب نیست
  الان 18 سالمه و این قضیه روی زیبایی دندانم تاثیر گذاشته اگر ممکنه راهنماییم کنید 🙏

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. برای اینکه جواب قطعی به سوال شما داده شود باید معاینه کلینیکی انجام شود. با مراجعه به یک متخصص ارتودنسی راهنمایی های لازم به شما داده می شود. در صورت تمایل می توانید با شماره تلفن مطب 22011892 جهت گرفتن وقت قبلی تماس بگیرید. معاینه رایگان است. اطلاعات بیشتر دندان نیش نهفته و دندان نهفته

 16. Avatar هدیه گفت:

  سلام دکتر طبق گفته های شما دندان های نیش کلا چهارتاس ولی ده تا دندان نیش دارم شیش تا در فک بالا و دوتا در پایین!!!!!!!!

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام. دندان شماره سه چپ و راست فک بالا و پایین دندان نیش شما هست بقیه دندان ها اگر شکلش شبیه اینها باشد ولی دندان نیش نیست.

 17. Avatar مستانه رستمی گفت:

  درود بر شما دکتر جمیلیان
  با مطالعه سایت شما و مطالب مفید و جامع تشکر و فددانی مینمایم.
  سوالی دارم از حضورتان
  سن مفید انجام اورتودنسی از چند سالگی هست؟ تشکر از وقتی که میگذارید.

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   درود و سپاس بر شما. اگر دندان های فرد نامنظم باشد و مشکل فکی نداشته باشد بهترین زمان برای ارتودنسی در سنین 10 تا 12 سالگی است. ولی اگر مشکل فکی باشد باید قبل از بلوغ مراجعه نماید. توجه داشته باشید که اگر ناهنجاری‌های فک در دوران کودکی و سنین رشد حل نشوند می‌بایست در دوره بزرگسالی با تلفیق ارتودنسی دندان و جراحی برطرف شوند.

 18. Avatar محمدمعصوم گفت:

  ممنون از اینکه اینقدر زیبا،کامل و روان مباحث رو بیان کردید.

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   سپاس و درود از حسن توجه شما.

 19. Avatar علیرضا گفت:

  سلام خسته نباشید من دندان کرسی های شیری هنو نیافتاده و همشون پوسیده شده الان ۲۴ سالم هست امکانش هست دوباره در بیاد

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   باسلام.خیر، برای درمان و ترمیم پوسیدگی دندان های خود نزد دندانپزشک اقدام نمایید.

  2. Avatar دنا گفت:

   بسیار عالی و جامع . متشکرم

   1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

    درود و سپاس بر شما.

 20. Avatar مریم گفت:

  مطالب عالی هست جناب دکتر، بنده در فک بالا دندان آسیای دوم ندارم کلا درنیامده (دندان شماره ۷) حتی در بچگی هم‌ نکشیده ام دکتر هم رفته بودم برای پر کردن دندان باتعجب پرسیدن دندان ۷ ندارین شما، میتونم بپرسم این امکان داره کسی دندان ۷ درنیاره؟؟ بنده ۳۲ سال دارم

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. در بعضی افراد ممکن است دندان غایب داشته باشند. این طبیعی است و جای نگرانی ندارد. احتمالا دندان شماره 7 شما غایب است.

  2. Avatar فردین گفت:

   سلام خسته نباشید من دندون عقل بالاییم درومده و فکنم سالم درومده ولی دندونامو رو هم میزارم لثه فک پایینیم فکنم زخم شده الان باید چکار کنم

   1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

    باسلام. توصیه می شود نزد یک متخصص ارتودنسی مراجعه نمایید. پس از معاینه راهنمایی های لازم و زمان مناسب کشیدن دندان عقل را به شما بگویند.

 21. Avatar بهروز گفت:

  درود بر شما جناب دکتر جمیلیان من همه مطالب شما را مطالعه کردم بسیار عالی و مفید بودن سپاس از زحمات شما

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. ممنونم از لطف و محبتی که به بنده دارید. از قدردانی شما سپاسگزارم.

 22. Avatar ماندانا گفت:

  سلام. آقای دکتر جمیلیان، مطالب بسیار عالی بود. ممنون از زحماتتون

  1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

   با سلام. خوشحالم که برایتان مفید بوده. متشکرم از حسن توجه شما.

   1. Avatar نصراله فاصلی گفت:

    سلام آقای دکتر
    پسرم ۹سال اش است دندان های آسیاب بالا و پایین اش خراب شده میتونم دندون هایش را بکشم؟
    آیا رویش مجدد داره؟ ‌

    1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

     باسلام. اولین دندان دایمی در سن 6 تا 7 سالگی کودک دندان شماره 6 هست که رویش می کند. به مرور زمان دندانهای دیگر دایمی رویش نموده تا در سن 11 تا 13 سالگی تمام دندان های شیری افتاده و دندان های دایمی جایگزین می شود. بنابراین دندانی که در سن 6 تا 7 سالگی در پشت آخرین دندان شیری میروید دایمی است و نسبت به سالم ماندن و رعایت بهداشت دهان و دندان دقت بیشتری را داشته باشید. اطلاعات بیشتر مراجعه به این لینک زمان رویش دندان

  2. Avatar فرشته گفت:

   سلام جانب دکتر دخترم هشت سالش هست و متاسفانه در مدرسه دوتا دندون فک جلو شکسته. به نظرتون اگر بکشیم امکانش هست در بیاد؟؟ یا باید صبر کنم تا بزرگ بشه و ایمپلنت انجام بدهیم.

   1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

    باسلام. در سن 11 الی 13 سالگی تمام دندان های شیری افتاده و دندان های دایمی جایگزین می شود. با مراجعه به دندانپزشک متخصص کودکان و معاینه از دندان کودک شما می توانند دندان را ترمیم نمایند. البته باید دندان معاینه شود سپس جواب قطعی به شما داده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به این لینک زمان رویش دندان

    1. Avatar امیر گفت:

     سلام ممنون از اطلاعات خوبتون
     من یه سوال داشتم آقای دکتر دندان پزشکم گفتن من ۴ تا دندان اضافه دارم بعد گفتن ۳ الا ۵ درصد مردم جهان اینو دارن بعد بعد من سوالم اینجاست این خوبه یا بد ؟

     1. دکتر جمیلیان دکتر جمیلیان گفت:

      باسلام. باید رادیوگرافی دندان اضافه را مشاهده کرد و شرایط قرارگیری دندان به چه صورت در کنار دندان های مجاورقرار گرفته است را بررسی کرد. سپس پاسخ دقیق و درستی را به شما داد. گاهی در بعضی افراد وجود دندان اضافه در رادیوگرافی هیچ مشکلی بوجود نمی آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *