اصول بیومکانیک ناندا در دستگاههای ارتودنسی

بیومکانیک در درمان کلاس دو

بیومکانیک در درمان کلاس دو

مشخصات کلینیکی مال اکلوژن کلاس دو دندانی شامل افزایش اورجت و اوربایت و بیرون زدگی دندان های قدامی، چرخش و به هم خوردن محور دندان های مولر است.  درمان موفق این مال اکلوژن بستگی به تشخیص صحیح و طرح درمان مناسب دارد. با ارزیابیهای کلینیکی می توان دستگاه مورد نظر را، در مد نظر قرار داد. ارزیابی نیروهای ارتودنسی از نظر بیومکانیک در طراحی دستگاه برا اجتناب از ایجاد عوارض نامطلوب، مهم است.

در این بخش روش های متعددی که به درمان کلاس دو کمک می نماید، مورد مطالعه قرار می گیرد. درمان چرخش دندان های فک بالا، تصحیح اورجت و اوربایت در طی خارج یا عدم خارج کردن دندان ها و استفاده از tip-back در طی درمان کلاس دو در این فصل مورد بحث قرار می گیرد.

چرخش مولر تشخیص و طرح درمان

جمع آوری اطلاعات بعد از ارزیابی کلینیکی، برای تشخیص بسیار مفید است. بررسی تصاویر داخل و خارج دهانی، کستهای مطالعه و رادیوگرافی ها در تایید یافته های کلینیکی کمک خواهد کرد. ارزیابی کستهای مطالعه، به خصوص برای بررسی هر گونه چرخش مولر، مفید است. این چرخش ها ممکن است یک یا دوطرفه باشد. در حالت یک طرفه، غیر قرینگی بین سمت راست و چپ دندان های خلفی وجود خواهد داشت. وقتی مولرها، حول یک محور واقع در سمت لینگوال central fossae می چرخند، کاسپ مزیوباکال مولرهای فک بالا مزیالی می شود، و نیز در اکلوزوگرام مشاهده می شود.

تشخیص چرخش مولرهای فک بالا، برای درمان زودرس، بسیار مهم است و باعث ایجاد اکلوژن نرمال تری می گردد. عدم چرخش مولرهای فک بالا در ایجاد اکلوژن کلاس دو مولرها، پره مولرها و کانین ها بسیار موثر است. مولرهای چرخیده، فضای بیشتری در جهت مزیو دیستالی نسبت به موقعیت آنها در اکلوژن کلاس یک اشغال می کنند. در نتیجه دندان های فک بالا نسبت به فک پایین فدامی تر، قرار می گیرد. و باعث ایجاد مال اکلوژن کلاس دو می شود. تشخبص اولیه چرخش ها در درمان مال اکلوژن و ایجاد intercuspation مناسب، بسیار مهم است. درمان زودرس چرخش مولرها، به منظور ایجاد قرینگی در اکلوژن خلفی اهمیت زیادی دارد، چنین درمانی برای ایجاد اورجت و اوربایت ایده آل لازم است.

روش های لازم برای درمان چرخش هدو طرفه مولرها-بیومکانیک

برای درمان چرخش دو طرفه مولرها (چرخش distal-out و Mesial-in) به دو گشتاور برابر و مخالف یکدیگر در مولرها، نیاز است. این نیزو به طور مناسب با استفاده از اصول درست بیومکانیک حاصل می شود. این روش باعث کنترل دقیق حرکت نوع اول، دوم و سوم دندانی می گردد. یک وایر کامل ساده برای تصحیح این حالت مناسب نیست چون باعث ایجاد نیروهایی با عوارض نامطلوب می گردد.

پالاتال آرک  Palatal Arch

برای درمان چرخش مولرهای دو طرف فک بالا، palatal arch به کار برده می شود.  Palatal arch بر روی مدل های بیمار ساخته می شود و در دهان به طور غیر فعال قرار می گیرد. در اولین مرحله، تعیین حالت خنثی neutral position بسیار مهم است. سپس با قرار دادن بازوهای افقی در تیوب لینگوالی در مولرها دستگاه فعال می گردد. برای درمان چرخش مولرهای دو طرف، باروهای افقی به طور مساوی در سمت چپ و راست خم می شوند.

دو روش برای بررسی فعال شدن مساوری بازوها به کار برده می شود. اولین روش این است که زاویه اولیه بازوی افقی را، در روی کاغذ رسم کرده و سپس با گشتاور برابر و مخالف فعال می شود. مقدار فعالیت دستگاه با superimposition قسمت های افقی آن بر روی آچه که در صفحه کاغذ بهه طور اولیه رسم شده است، مشخص می گردد.

روش دوم به صورت داخل دهانی انجام می شود. Palatal Arch به صورت خارج دهاین فعال شده و در محل خود، ولی در یک سمت لینگوالی در دهان قرار داده می شود.  در سمت دیگر فاصله افقی انتهای آزاد با تیوب لینگوال Palatal  Arch اندازه گیری می شود. وقتی که این روش در سمت دیگر انجام گیرد، فواصل باید با یکدیگر برابر شوند. بعد از ارزیابی میزان فعالیت، Palatal  Arch باید، با ligature فلزی یا elastomeric بسته شود. در سمت باکال مولرها، به منظور حذف اصطکاک و ایجاد درمان موثرتر، وایری قرار داده نمی شود. در ادامه درمان ارتودنسی بعد از تصحیح کامل مولرها، Palatal  Arch در محل خود، قرار داده می شود.

دانلود فصل 10 کتاب اصول بیومکانیک ناندا در دستگاه های ارتودنسی به نام بیومکانیک در درمان کلاس دو انتشارات سوگند

دکتر جمیلیان

درباره دکتر جمیلیان

دکتر جمیلیان، متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت و استاد تمام (پروفسور) بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دارای بورد تخصصی ایران و اروپا و عضو انجمن ارتودنتیست های ایران و آمریکا و اروپا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *