سوپرايمپوزيشن كليشه های سفالومتری

سوپرايمپوزيشن كليشه های سفالومتری فصل13

دانلود در انتهای فصل مقایسهء سفالومتری هایی که در فاصله های زمانی گرفته شده اند روشی است که محققین و متخصصین از آن استفاده می کنند ت...

ادامه مطلب

مزايای سفالومتری ديجيتالی در مقابل سفالومتری فيلمی

مزايای سفالومتری ديجيتالی در مقابل سفالومتری فيلمی فصل5

دانلود در انتهای فصل تکنولوژي اخير ديجيتالي خارج دهاني که با کامپيوتري شدن بسياري از درمانهاي ارتودنسی همراه شده است، سفالومتري ديجي...

ادامه مطلب