نقش هدگیر در درمان مال اکلوژن‌های دندانی فکی CLII

نقش هدگیر در درمان مال اکلوژن‌های دندانی فکی CLII

هدگیر همراه با سایر مکانیک‌ها در درمان مال اکلوژن CL II نقش مؤثری دارد. این فصل به شرح و توضیح این مطالب اختصاص داده شده است. شیوع، مو...

ادامه مطلب

دیپ بایت کلاس 2

كلاس II مکانيک برای تصحيح deep bite به‌عنوان قسمتی از اهداف درمان

دانلود در انتهای فصل تشخيص deep bite دندانی deep bite با مقدار پوشانندگي دندان‌هاي قدامي پايين توسط دندان‌هاي قدامي بالا مشخص مي‌گردد...

ادامه مطلب