مزايای سفالومتری ديجيتالی در مقابل سفالومتری فيلمی

مزايای سفالومتری ديجيتالی در مقابل سفالومتری فيلمی فصل5

دانلود در انتهای فصل تکنولوژي اخير ديجيتالي خارج دهاني که با کامپيوتري شدن بسياري از درمانهاي ارتودنسی همراه شده است، سفالومتري ديجي...

ادامه مطلب

نقش سفالومتری در تشخیص و طرح درمان

نقش سفالومتری در تشخیص و طرح درمان فصل1

دانلود در انتهای فصل برای تشخیص در هر مطب ارتودنسی تریسینگ و انالیز سفالومتری به کار برده می شود . برای افراد نا آشنا به سفالومتری ا...

ادامه مطلب

نقش هدگیر در درمان مال اکلوژن‌های دندانی فکی CLII

نقش هدگیر در درمان مال اکلوژن‌های دندانی فکی CLII

هدگیر همراه با سایر مکانیک‌ها در درمان مال اکلوژن CL II نقش مؤثری دارد. این فصل به شرح و توضیح این مطالب اختصاص داده شده است. شیوع، مو...

ادامه مطلب

كلاس II مکانيک برای تصحيح deep bite به‌عنوان قسمتی از اهداف درمان

دانلود در انتهای فصل تشخيص deep bite دندانی deep bite با مقدار پوشانندگي دندان‌هاي قدامي پايين توسط دندان‌هاي قدامي بالا مشخص مي‌گردد...

ادامه مطلب