facebook link english language persian language

تهران . خیابان ولی عصر ، بالاتر از چهار راه پارک وی ، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان پسیان ، پلاک ۱۴ طبقه ۵ واحد ۵۵ کد پستی ۱۹۸۶۹۴۴۷۶۸

کوچکی فک پایین (Mandibular Deficiency) کوچکی فک پایین (Mandibular Deficiency)

 

در صورتی که فک پایین بیمار کوچک باشد و یا رشد آن کمتر از مقدار معمول باشد که در اصطلاح به آن Mandibular deficiency می گویند می بایست با کمک دستگاههای فانکشنال فک پایین را به سمت جلو هدایت کرد . این درمان ها جزء درمان های ارتوپدیک محسوب می گردد .

کوچکی فک پایین

به عبارت دیگر با این دستگاههای فانکشنال اصلاح فکین انجام می شود . اصولاً دستگاههای فانکشنال دستگاههای متحرک بزرگی هستند که باعث تحریک رشد فک پایین می شوند تا فک پایین به اندازه و جایگاه طبیعی خود برسد . این درمانها بایستی قبل از بلوغ انجام شود تا بهترین نتیجه عاید بیمار شود . در صورت عدم انجام این درمانها در زمان مناسب ( قبل از بلوغ ) ممکن است در آینده نیاز به جراحی فک وجود داشته باشد . 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقالات اینجانب مراجعه نمایید:

1- Showkatbakhsh R, Castaldo M.I , Jamilian A , Padricelli G, Fahimi Hanzayi M , Cappabianca S , Perillo L . Treatment effects of R-Appliance and fränkel-2 in class II division 1 malocclusions. European journal of paediatric dentistry.. 2013 Mar;14(1):17-22 

2-  Jamilian A, Showkatbakhsh R, Fahimi Hanzaei M , Fetrati A , Mashayekhi Z . Treatment effects of the R-appliance and twin block in class II division I. 88th congress of the European Orthodontic Society, 18-23 June 2012; Santiago de Compostela Spain 

 رزرو آنلااین وقت ارتودنسی ، ارتودنسی رایگان
منوی دسترسی