facebook link english language persian language

تهران . خیابان ولی عصر ، بالاتر از چهار راه پارک وی ، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان پسیان ، پلاک ۱۴ طبقه ۵ واحد ۵۵ کد پستی ۱۹۸۶۹۴۴۷۶۸

تفاوت متخصص ارتودنسی و دندانپزشک عمومیتفاوت  متخصص ارتودنسی  و دندانپزشک عمومی

تفاوت  متخصص ارتودنسی  و دندانپزشک عمومی 

قبل از درمان ارتودنسی بیماران می بایست به تابلو ،کارت ویزیت ، سرنسخه  درمانگر خود توجه نمایند. در صورتی که درمانگر متخصص ارتودنسی باشد حتما بر روی تابلو ،کارت ویزیت ، سرنسخه  انها کلمه  متخصص ارتودنسی نوشته شده است در صورتی که واژه متخصص نوشته نشده باشد و فقط واژه ارتودنسی به تنهایی نوشته شده باشد حتما درمانگر یک  دنداپزشک عمومی است و متخصص ارتودنسی نیست. از سوی دیگر می توان کلمه متخصص ارتودنسی   را در اینترنت به همراه نام درمانگر جستجو کرد بنابر این  اینترنت و فضای مجازی یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای یافتن متخصص ارتودنسی می تواند باشد. ولی باید دانست ممکن است که در فضای مجازی نیز مطالب نادرست  و خلاف واقع نیز وجود داشته باشد .برای نمونه  خیلی از بیمارانی که در اینترنت و یا  فضای مجازی در جستجوی واژه هایی  همچون دکتر ارتودنسی خوب ، دکتر ارتودنسی ،بهترین متخصص ارتودنسی  ،عالی ترین متخصص ارتودنسی ، دکتر ارتودنسی در تهران و یا سایر شهرستانها هستند، با خیل عظیمی ازوب سایت ها  مواجه شوند و در این میان  احساس سردرگمی نمایند. در این موقعیت باید دانست صرف حضور در  یک سایت الزاما به معنی متخصص ارتودنسی بودن یک  فرد نیست. بدین منظور می توان مدارج علمی یک متخصص ارتودنسی  را به راحتی در اینترنت که شامل کتاب ها و  مقالات داخلی و خارجی و یا سخنرانی در  کنگره های داخل و خارج میباشد ویا ثبت اختراع و حتی کسب دوره  فلو شیپ ارتودنسی جراحی و سندرم ناهنجاریهای فک و صورت را  جستجو کرد. بدیهی است متخصص ارتودنسی که در دانشگاه تدریس می نماید حتما در  فضای مجازی به سمت دانشکاهی  متغصص ارتودنسی مثل  استادیار، دانشیار، استاد دانشگاه اشاره شده است  بنابر این فرد درمانگر حتما متخصص ارتودنسی است. رزرو آنلااین وقت ارتودنسی ، ارتودنسی رایگان
منوی دسترسی